instant fap

SDA izabrala Izborni štab

SDA izabrala Izborni štab

Izvršni odbor SDA Unsko – sanskog kantona na 5. redovnoj sjednici donio je jednoglasno odluku o imenovanju Kantonalnog operativnog izbornog štaba na naredne opće izbore. Na čelo Izbornog štaba je imenovan predsjednik KO SDA USK Esad Bašagić a za njegovog zamjenika Amir Avdić iz Ključa. U Izborni štab, u ime općinske organizacije SDA Sanskog Mosta ušli su Asim Kamber, i predstavnik mladih Said Midžan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Izvršni odbor SDA je usvojio i okvirni plan aktivnosti KO SDA USK za opće izbore 2014. za period MART – SEPTEMBAR. Uz izradu kalendara aktivnosti, ekipiranja timova za vođenje kampanje, posebnu su pažnju članovi IO posvetili pripremi Platforme za naredne izbore. Članovi KO će do kraja četvrtog mjeseca održati javne tribine u svim općinama, ali i u mjesnim ograncima ove stranke. Cilj ovih javnih okupljanja članova i simpatizera SDA stranke i svih drugih građana je da se što veći broj dobronamjernih građana svojim prijedlozima i sugestijama uključi u pripremu sveobuhvatnog Programa SDA za naredni četverogodišnji mandatni period 2014 – 2018. Sve što bude radila i predlagala ova stranka bit će u suglasju sa svojim sugrađanima, samo je to način da naš Kanton i država BiH u cjelini ostvari dugo očekivane pomake.

KOMENTARI