instant fap

SDA sa Kijevljanima

SDA sa Kijevljanima

Na sastanku rukovodstva SDA sa članovima i simpatizerima u mjesnom ogranku Kijevo, predsjednik SDA Sanel Mahić i načelnik općine Sanski Most dr. Mustafa Avdagić zajedno sa predstavnicima SDA su sa mještanima razgovarali o nekoliko za prisutne interesantnih tema.  Mještani su gostima na samom predočili završene i radove koji su u toku na mjesnoj džamiji, čiji se otvor  priprema za ljeto 2014. godine (02. august).

Kijevljani su iskoristili priliku da izraze svoju zahvalnost što su članovi SDA prepoznali značaj ovog objekta za Kijevo i u nekoliko navrata svojim sredstvima pomogli izgradnju iste.

Predsjednik SDA Sanel Mahić je prisutne upoznao sa političkim stanjem na prostoru Kantona i šire s posebnim osvrtom na činjenicu jedinstva SDA na svim nivoima vlasti i namjere da se nakon lokalnih izbora ova stranka snažno pozicionira na čelo vlasti kako bi konačno bio napravljen očekivani iskorak za BiH i njene građane.

SLIKA 1

Nakon što je načelnik informisao prisutne o političkoj situaciji na teritoriji Općine Sanski Most, kao i u cijeloj državi, prisutni su postavljali pitanja i na taj način konstruktivno usmjerili dijalog u pravcu razgovora o temama koje su za njih najznačajnije.

Prvenstveno se razgovaralo o zapošljavanju i stvaranju ambijenta za otvaranje novih radnih mjesta.  Načelnik općine dr. Mustafa Avdagić je upoznao prisutne da je općinska vlast svojim dosadašnjim angažmanom uspjela da zadobije povjerenje stranih investitora čije se prisustvo već osjeća kroz izgradnju proizvodnih hala i otvaranje nekoliko novih firmi na prostoru Sanskog Mosta. On je također dao čvrste garancije da će i u narednom periodu nekoliko novih proizvodnih i drugih kapaciteta biti pokrenuto i samim tim obezbijediti značajan broj radnih mjesta za sve građane Sanskog Mosta, a svakako i za Kijevljane.

KOMENTARI