instant fap

Seminar za mlade političare

U organizaciji NVO „Krajiška suza“,  jučer je u Sanskom Mostu održan seminar na temu “ Ravnopravnost spolova“ za mlade predstavnike političkih stranaka.

Seminaru su prisustvovali mladi političari iz SDA, SDP-a, stranke ZaBiH i SBB-a.

Cilj seminara je bio da se učesnici upoznaju sa osnovnim konceptima rodno osjetljive analize i izvedbe istraživanja kako bi se umanjili rodni stereotipi koji utiču na razmišljanja i postupke pojedinaca/ki i grupa.

Seminar je osposobio učesnike sa osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za uspješno integriranje rodne perspektive u njihovom radu, a posebno u pripremi i promociji politika i strategija djelovanja u oblasti društvenih i ekonomskih prava žena.

KOMENTARI