Seminar za nastavnike osnovnih škola

HomeSanski MostLokalne teme

Seminar za nastavnike osnovnih škola

Opća bolnica u Sanskom Mostu se suočava s velikim teškoćama

Dvodnevni seminar za nastavnike osnovnih škola s područja Sanskog Mosta održan je u Osnovnoj školi „Peti oktobar“ na temu inkluzivnih praksi i rada s djecom koja imaju poteškoće u razvoju.

Radi se o seminaru koji je organiziran od strane Centra za razvoj inkluzivnih praksi grada Bihaća u saradnji s Ministarstvom obrazovanja Federacije BiH, koje je pomoglo ovu vrstu edukacije. Radni naziv seminara je bio „Specifičnosti u radu s djecom s poteškoćama u razvoju“, a predavači pomenutog centra prenijeli su obrazovnim radnicima prakse i dostignuća iz ove oblasti.

Jedna od predavačica, Dijana Karabegović, inače diplomirani defektolog logoped, izrazila je zadovoljstvo odazivom i interesovanjem nastavnika kada se radi o ovoj temi.

Inkluzivnim obrazovanjem nastoje se zadovoljiti potrebe sve djece, s posebnim fokusom na onu djecu koja su najviše izloţena marginalizaciji i isključivanju.

Inkluzivno obrazovanje znači da škole trebaju prihvatiti svu djecu bez obzira na njihove fizičke, intelektualne, socijalne, emocionalne, jezičke ili druge osobine.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0