instant fap

Senjak: Ustav je potpuno jasan

 U Ustavu Federacije BiH (u stavu 1 člana IV B 3) regulisano je da predsjednik ili jedan od dopredsjednika FBiH, ukoliko je prekršio zakletvu ili je iz drugih razloga nedostojan vršenja te funkcije, može biti smijenjen odlukom Ustavnog suda FBiH, koji postupa po zahtjevu dvotrećinske većine svakog od domova Parlamenta FBiH, rekla je predsjednica Ustavnog suda FBiH Kata Senjak za današnje “Oslobođenje” 


Povodom sve učestalijih najava da će nova parlamentarna većina u FBiH u oba doma donijeti odluke kojima će od Ustavnog suda FBiH zatražiti smjenu predsjednika i dopredsjednika FBiH Živka Budimira i Mirsada Kebe, istakla je da “mi takav zahtjev još nismo dobili”.

U slučaju da takav jedan predmet za koji je nadležan Ustavni sud FBiH dođe na Ustavni sud FBiH, kaže da Ustavni sud FBiH traži odgovor od druge strane.

“U konkretnom slučaju, ako se odnosi na takav predmet, ako nam takav predmet dođe, tražiće se odgovor na navode iz zahtjeva da li je u pitanju smjena predsjednika, ili jednog od dopredsjednika”, kazala je Senjak.

Istakla je da je procedura načina rada Ustavnog suda propisana Zakonom o postupku pred Ustavnim sudom FBiH i Poslovnikom Ustavnog suda FBiH, koji propisuju na koji način Sud odlučuje, koje mjere poduzima, odnosno šta se dešava od prijema zahtjeva do dostavljanja odluke na objavljivanje u Službenim novinama i strankama u predmetu.

“Vrlo je teško kompletan Zakon i Poslovnik prezentirati u nekoliko rečenica. Bitno je sljedeće: da ukoliko se podnese zahtjev, da se traži odgovor druge strane. Kad se takav odgovor dobije, onda Ustavni sud FBiH cijeni da li treba zakazivati javnu raspravu ili Sud donosi odluku bez raspisivanja javne rasprave. Poslije ide procedura donošenja odluke, verificiranja odluke, redakcijska komisija, objavljivanje i dostavljanje odluke strankama” rekla je Senjak.

Naglasila je i to da je Ustavom FBiH propisano da se Ustavni sud FBiH sastoji od devet sudija, a da Ustavni sud FBiH trenutno ima šest sudija.

“Zakonom je propisano da Sud odluku donosi većinom glasova. Većina glasova od devet sudaca je pet. Prema tome, za donošenje odluke potrebno je pet sudaca, a Sud sada ima šest sudaca i može odlučivati. Mi smo i dosad, sa šest sudaca, odlučivali i radili po dostavljenim zahtjevima za koje je Ustavni sud FBiH nadležan”, pojasnila je Senjak.

(Vijesti.ba/Fena)

KOMENTARI