instant fap
Naslovnicainmedia danasUncategorized

Sjećanje na zatočeničke dane u “Kringsu”

Sjećanje na zatočeničke dane u “Kringsu”

Općinsko Udruženje logoraša Sanski Most i MZ Stari Majdan organizuju 23.07.2018. god (ponedjeljak) u 11:00 sati posjetu bivšem logoru ,,Krings,, u Sanskom Mostu.

Kroz ovaj logor prošlo je preko 700 logoraša-građana Sanskog Mosta a među njima bilo je žena, staraca i maloljetne djece.

Logoraši su svakodnevno tučeni i maltretirani na svake načine od strane ,,čuvara,, logora a bilo je dozvoljeno i drugim gradjanima srpske nacionalnosti da ulaze u logor i tuku zatvorenike. Od posljedica batinanja u logoru ,,Krings,, umrla su dvojica logoraša.

Na taj dan 1992 god dovedeno je sve muško stanovništvo, njih oko 200. iz Starog Majdana i Stare Rijeke. Polazak kolone bivših logoraša iz Starog Majdana je u 10:30 sati.

DA SE NE ZABORAVI – DA SE NE PONOVI

KOMENTARI