instant fap

Sjednica općinskog vijeća

Četrdeset prva sjednica Općinskog vijeća Sanski Most održaće se u ponedjeljak 1. oktobra s početkom u osam sati

Na dnevnom redu, između ostalog, naći će se odluke o usvajanju i provođenju nekoliko regulacionih planova za područje općine Sanski Most. U dnevni red sjednice uvršten je prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana stambenog naselja „Lijeva obala 1“, zajedno sa prijedlogom odluke o provođenju Regulacionog plana stambeno naselje „Lijeva obala 1“ u Sanskom Mostu. Na ovoj sjednici općinskog vijeća vijećnici će razmatrati i prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jezernice II“, te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o provođenju navedenog plana.

U dnevni red je uvršten i prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana  Turističkog kompleksa „Kamengrad“, skupa sa prijedlogom o provođenju pomenute odluke. Na dnevnom redu ove sjednice općinskog vijeća, u formi nacrta, nalazi se i odluka o utvrđivanju nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Željezničko naselje“. Ostale tačke dnevnog reda su prijedlog odluke o usvajanju Plana utroška namjenskih sredstava za 2012. godinu, zaključak o rezultatima konkursa i rješenje o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta radi građenja. Vijećnicima će biti predsatavljen i Gender akcioni plan općine Sanski Most za period 2012.-2014. godina

KOMENTARI