instant fap

Sjednica općinskog vijeća

Sjednica općinskog vijeća

Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Sanski Most biće održana sutra, a za ovu sjednicu predviđen je dnevni red od trinaest tačaka.

U dnevni red uvršten je prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna budžetskih prihoda i rashoda za 2013. godinu, prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinske izborne komisije Sanski Most, zatim prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja, te prijedlog Odluke o rasporedu sredstava parlamentarnim grupama u Općinskom vijeću Sanski Most u fiskalnoj 2014. godini. Na ovoj sjednici Općinskog vijeća vijećnicima će biti predočen Izvještaj o radu Općinskog načelnika za prošlu godinu, zajedno sa izvještajima šest općinskih službi koji uključuju izvještaje Općinske službe za razvoj, poduzetništvo i resurse, Općinske službe za finansije, trezor i zajedničke poslove, Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Općinske službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Općinske službe za prostorno uređenje, građenje i stambene poslove, te Općinske službe civilne zaštite.

U dnevnom redu nalazi se prijedlog Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika profesionalno angažovanih u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Sanski Most, kao i prijedlog Odluke o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i zaposlenika u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Sanski Most.

Vijećnicima će biti predočen izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za proteklu godinu, a na dnevnom redu naći će se prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala 1“ koje se odnose na zonu obuhvata kod Gradske dvorane, i zonu obuhvata na lokalitetu „bivšeg otpada“. U dnevni red ove sjednice vijeća uvršten je prijedlog Odluke o usvajanju Referata iz imovinsko-pravnih odnosa, prijedlog Odluke o utvrđivanju općeg interesa, i Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ za 2014. godinu.autor:radiosana

KOMENTARI