instant fap

Sjednica skupštine USK-a

Danas će se sa početkom u 10 sati održati 27. redovna  sjednice Skupštine USK.

Pored obaveznih Poslaničkih pitanja i Izvoda iz zapisnika sa protekle sjednice, na dnevnom redu će se naći još jedanaest tačaka. To su: Rješenje o imenovanju zamjenika Kantonalnog pravobranioca, Prijedlog Zakona o osnivanju kantonalnog Zavoda za prostorno uređenje i planiranje, zatim Nacrt Zakona o zaštiti od buke i Nacrt Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Unsko-sanskog kantona.

Na dnevnom redu će se naći i Odluka o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona od 01.01. do 31.12.2011.godine i Odluka o prihvatanju Konsolidovanog godišnjeg obračuna Budžeta Unsko-sanskog kantona od 01.01. do 31.12.2011. godine, zatim Nacrt Studije izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Unsko-sanskog kantona-regija Bihać, Izvještaj o radu Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu, Izvještaj o radu JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ u 2011. godini, Informacija o stanju u oblastima privrede za 2011.godinu iz nadležnosti Ministarstva privrede i Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, izbjeglih i raseljenih osoba u 2011. godini.

KOMENTARI