instant fap

Skoro 370.000 stranaca boravilo u BiH prošle godine

Skoro 370.000 stranaca boravilo u BiH prošle godine

U BiH je u toku 2012. godine boravilo skoro 370.000 stranih državljana, dok je Služba za poslove sa strancima BiH otkazala gostoprimstvo stranim državljanima u više od 1.700 slučajeva. U prošloj godini Službi je podneseno 4.119 zahtjeva za ovjeru pozivnih pisama, od čega je 178 odbijeno prvenstveno s ciljem sprečavanja ilegalnih migracija.

Evidentirani su pokušaji stranih državljana da prijavljivanjem na razna sportska takmičenja, kulturne događaje, poslovne konferencije, te upoznavanjem državljana BiH putem društvenih mreža, isposluju ovjere pozivnih pisama na osnovu kojih bi podnijeli zahtjeve za izdavanje viza, došli u BiH, te pokušali ilegalno otići prema zemljama EU.

Iz Službe je saopšteno da se iz godine u godinu bilježi rast broja zahtjeva za privremeni i stalni boravak u BiH.

U prošloj godini 401 strani državljanin dobio je stalni boravak u BiH, dok je privremeni boravak odobren u 3.720, a produžen u 5.118 slučajeva, što je za 13,32 odsto više u odnosu na 2011. godinu.

Najviše privremenih boravaka odobreno je državljanima Srbije, Turske, Hrvatske, Crne Gore i Kine.

Ovom uvećanju doprinosi i činjenica da su u BiH otvoreni brojni internacionalni univerziteti čime postaje sve privlačnija stranim studentima. Samo u prošloj godini odobreno je čak 2.256 privremenih boravaka po osnovu obrazovanja u BiH, čime je ovaj osnov boravka postao najčešći uz one po osnovu radne dozvole, odnosno braka sa državljaninom BiH.

Inspektori za strance su tokom 2012. izvršili 6.647 inspekcijskih kontrola boravka stranaca i tom prilikom izdali 277 prekršajnih naloga. U istom periodu izvršili su i 9.122 operativne provjere, što je uvećanje od čak 21,55 odsto u odnosu na 2011. godinu.

Ove mjere su imale za rezultat da je po raznim osnovama za više od 1.700 stranih državljana mjerama Službe bilo naloženo da dobrovoljno ili prisilno napuste BiH, dok je 520 osoba stavljeno pod nadzor od čega ih je 453 smješteno u Imigracioni centar, dok ih je 67 smješteno pod nadzor u mjestu boravka.

Služba je saopštila da je tokom 2012. sistemom dobrovoljnog povratka BiH napustilo 160 stranih državljana, među kojima i 13 maloljetnika, dok su na osonovu sporazuma o readmisiji u Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku vraćena 292 strana državljanina, među kojima su 32 bila maloljetna.

Na osnovu sporazuma o readmisiji sa Hrvatskom i EU u prošloj godini Služba je prihvatila povratak 100 stranih državljana u BiH. To govori da se BiH ne koristi u velikoj mjeri za nezakoniti tranzit stranaca prvenstveno ka zapadnoj Evropi. Prije šest godina BiH je po osnovu readmisije primala oko hiljadu stranaca koji su preko teritorije BiH ušli u zemlje okruženja ili se domogli Evropske unije.

Služba naglašava da je u prošloj godini sa teritorije BiH prisilno udaljila četiri osobe i to dva državljanina Alžira, jednog državljanina Pakistana i jednog državljanina Tunisa, koji su predstavljali prijetnju javnom poretku ili nacionalnoj bezbjednosti BiH. Trenutno se u Imigracionom centru pod nadzorom Službe nalaze dvije osobe sa istom kvalifikacijom.

Poseban izazov za Službu u 2013. godini predstavlja činjenica da će Hrvatska postati članica EU, odnosno da će BiH dobiti 1.000 kilometara dugu granicu sa Unijom.

Iako se BiH trenutno uspješno suprotstavlja nezakonitim migracijama, bitno je napomenuti da je ranijim pristupanjem Mađarske šengen zoni, migracioni pritisak na BiH oslabio te da je ruta kretanja nezakonitih migranata išla preko Srbije na Mađarsku, dok je u posljednje vrijeme evidentan trend neregularnih migracija iz Srbije prema Bugarskoj i Rumuniji. Pristupanjem Hrvatske Uniji, očekuje se da će BiH biti pod dodatnim pritiskom nezakonitih migranata.

KOMENTARI