instant fap

Stanje u HNŽ-u katastrofalno

U toj bespoštednoj borbi nekoliko vatrogasaca i dragovoljaca je zadobilo lakše i teže ozljede

Stanje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona(HNK) prouzrokovano velikim brojem požara na otvorenom alarmantno je i već je odavno poprimilo obilježja nezapamćene katastrofe.
Direktna ugroženost ljudi i materijalnih dobara djelovanjem požara na otvorenom kontinuirano traje još od 1.svibnja ove godine, tvrdi v.d. direktor Uprave za Civilnu zaštitu i vatrogastvo (CZ i V) Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Eugen Ćubela.

“Vatrogasne jedinice s područja županije/kantona nadljudskim naporima vode bitku s vatrenom stihijom. I pored neadekvatne popunjenosti i katastrofalne opremljenosti uspijevaju obraniti stambene objekte i ljudske živote. Samo zahvaljujući njihovu angažmanu do danas nismo imali ljudskih žrtava . U toj bespoštednoj borbi nekoliko vatrogasaca i dragovoljaca je zadobilo lakše i teže ozljede.

Zakonom o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije BiH, kao jedna od mjera zaštite i spašavanja predviđena je mjera zaštite od požara. Istim Zakonom regulirano je izdvajanje posebne naknade za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Primjera radi, Federalna uprava CZiV ima na računu oko 10 milijuna maraka tih sredstava, Županijska uprava CZiV HNŽ-a oko 2 milijuna te Grad Mostar oko 5 milijuna maraka. Unatoč činjenici da vatrogasne jedinice uzimaju direktno učešće u provođenju mjera zaštite i spašavanja u 95 posto kriznih situacija, podzakonskim aktima i tumačenjima Federalne uprave Civilne zaštite nije dozvoljeno trošenje niti jedne marke za opremanje vatrogasnih jedinica.

Ako netko i pokuša pomoći, uslijedit će trenutna reakcija od strane FUCZiV slanjem inspekcije i uviđenjem sankcija.

Za razliku od inspekcije, reakcija na požarnu situaciju u HNŽ-u od strane FUCZiV i Federalnog stožera CZiV još nije uslijedila u smislu pružanja bilo kakve pomoći opožarenim područjima.

Radi stvaranja uslova za opremanje i obuku vatrogasnih jedinica s područja HNŽ/K( njihovu osposobljenost za efikasno provođenje akcija gašenja požara) i drugih županija/kantona u FBiH, tražimo od izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH žurne izmjene Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara kako bi sredstva ostvarena po osnovi posebne naknade za zaštitu i spašavanje bila raspoloživa i za opremanje vatrogasnih jedinica.

U protivnom, isti organi vlasti trebaju na sebe preuzeti odgovornost za štete koje nastanu po ljude i materijalna dobra djelovanjem prirodnih ili drugih nesreća.

Važno je napomenuti da je FUCZiV donijela Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH” broj 64/09), a da nije stvorila materijalne pretpostavke za implementaciju istog, čime su vatrogasne snage na području FBiH ostavljene da preživljavaju bez financijske podrške.

Na kraju napominjemo da su vatrogasne jedinice s područja HNŽ-a jedine koje 24 sata kontinuirano provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (tehničke intervencije, požari, poplave i dr.) u našoj županiji”, stoji u priopćenju za javnost v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Eugena Ćubele.

KOMENTARI