Stari Majdan u fotografijama

Stari Majdan u fotografijama

Stari Majdan spada među najstarija naselja u Bosni i Hercegovini. Nalazi se u sjeverozapodnoj Bosni, nalijevoj obali rijeke Sane. Od Sanskog Mosta je uadaljen 9 km a od Prijedora 26 km.

Stari Majdan leži nanadmorskoj visini od 200 m. U Starom Majdanu postoji stari rimski most na potoku Gračanica. Kroz Majdan protiče i potok Željeznica koji sa Gračanicom čini riječicu Majdanušu koja se ulijeva u rijekuSanu.

Majdanske planine su sjeverno i sjeverno istočno od Starog Majdana. Vrhovi ovih planina neprelaze 500 m nadmorske visene, sa izuzetkom jednog vrha koji se zove Gaidžik i čija nadmorska visinaiznosi 619 m.

foto Sana

KOMENTARI