instant fap

STRES Najčešći izvori stresa na poslu

Uz nadređene, najčešći izvor stresa na poslu su rokovi i količina posla koju je potrebno obaviti.

Isto tako uzok stresa su loša interna komunikacija i stalne promjene planova. U današnjem poslovanju vrsta posla može posebno biti stresna ako se radi o poslovima u direktnom kontaktu sa klijentima ili kupcima koji su zahtjevniji više nego ikada prije.

Gubitak posla, nezaposlenost pa čak i dugotrajno nedobijanje plate među najjačim su stresorima u poslu.

„Kao posljedica mogu da se jave različite negativne reakcije poput agresivnog ponašanja ili povlačenja u sebe, sklonost nesrećama, povećana konzumacija štetnih supstanci kao što su alkohol, nikotin i kofein, slabije spavanje, problemi sa donošenjem odluka, slabija koncentracija, problemi sa pamćenjem, nejasne ili zbrkane misli“, kaže Barbara Ružić, profesorka psihologije, prenose agencije.

 

KOMENTARI