instant fap

Strožija kazna ili oslobađanje Prošića

Strožija kazna ili oslobađanje Prošića

Tužilaštvo BiH je zatražilo da se ukine presuda kojom je Predrag Prošić osuđen na tri godine zatvora za zločin počinjen u Sanskom Mostu ili da se osudi na veću kaznu, dok je Odbrana tražila njegovo oslobađanje.

Iznoseći žalbu pred Apelacionom vijećem Suda BiH, tužiteljica Džemila Begović rekla je kako žalbu podnosi zbog povreda krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te visine kazne. “Tužilaštvo predlaže da se pobijana presuda ukine, a ukoliko Sud ne nađe da su učinjene bitne povrede, onda da se izrekne strožija kazna”, kazala je tužiteljica, koja je u žalbi predložila da se optuženom izrekne kazna u trajanju od najmanje pet godina. Odbrana smatra da su žalbeni navodi Tužilaštva neosnovani, te je predložila da se Prošić oslobodi ili da mu se izrekne blaža kazna, u trajanju od jedne godine. Branilac Svetozar Davidović je rekao kako Odbrana smatra da nema dokaza za osuđujuću presudu. Optuženi nije došao na iznošenje žalbi. Prošić je u junu 2013. osuđen za protivzakonito zatvaranje civila iz naselja Muhići, Mahala i Otoka 27. maja 1992. godine. Sudsko vijeće je utvrdilo da je Prošić, bivši vojnik Šeste sanske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), pretresao kuće i istjerivao civile, koji su potom zatvarani u zarobljeničke objekte u centru Sanskog Mosta. Istom presudom on je oslobođen optužbi za ubistvo osam civila u kući Hilme Hegića, kao i za učešće u odvođenju i ubistvu još tri civila. Tužiteljica Begović je kazala kako je prvostepeno vijeće zaključilo da Prošić nije bio svjestan diskriminatorske namjere, te da nije znao za širi kontekst napada koji se dešavao. “On je neko ko je živio u naselju Mahala, ko se družio s ljudima iz Mahale, radio kod njih… Ako je samo istjerivao muslimane, zar je razumno pomisliti da on nije znao da je to napad”, rekla je tužiteljica. Odbrana je kazala da Prošić, kao običan vojnik, nije ni mogao znati šta će se desiti ako je i postojalo neko saznanje o tome. “Mnogi dokazi upućuju da je Prošić živio na području gdje su bili muslimani, družio se, radio s njima. Neki kažu da je muslimanima i pomagao. Pa odakle mu onda motiv za krivično djelo? Ja ga ne vidim”, rekao je branilac Davidović. Tužilaštvo smatra da Sudsko vijeće nije povjerovalo jedinom svjedoku koji je preživio strijeljanje u kući Hilme Hegića, iako je ta svjedokinja spominjala izvršioca djela. Odbrana je kazala da je ova svjedokinja dva puta davala izjave pred važnim organima, te da tada nije spominjala Prošićevo ime. Apelaciono vijeće će odluku donijeti naknadno.autor:radiosana

KOMENTARI