instant fap

Studenti Amina Terzić i Adnan Kovačević u borbi za priznanje bosanske nacionalne manjine u Austriji

Studenti Amina Terzić i Adnan Kovačević u borbi za priznanje bosanske nacionalne manjine u Austriji

Studija treba da bude jedan od osnovnih elemenata koji će uticati na donošenje odluke o upućivanju zahtjeva austrijskim vlastima za priznanje

osansko Akademsko Društvo u Austriji ulazi u sljedeću fazu priprema za podnošenje zahtjeva za priznanje bosanske nacionalne manjine u Austriji.

Nakon prošlogodišnje informativne kampanje pri kojoj je veliki broj Bosanaca i Hercegovaca u Austriji i svijetu saznao za ovaj, za naše građane u ovoj državi, najvažniji projekat na putu očuvanja identiteta, ove godine su iz Bosanskog Akademskog Društva pristupili izradi sveobuhvatne studije o Bosancima u Austriji.

Studenti Amina Terzić (studentica političkih nauka) i Adnan Kovačević (student prava), rade na studiji koja treba da bude završena ove godine. Studentima je za izradu studije omogućen strateški rad na Institutu za međunarodnu politiku u Beču uz mentorstvo prof.dr. Vedrana Džihića. Voditeljica projekta je Ružica Čubela.

Veliki broj univerzitetskih profesora iz Austrije i Bosne i Hercegovine podržava izradu studije, čime ona dobija široku naučnu podlogu. Studija treba da bude jedan od osnovnih elemenata koji će uticati na donošenje odluke o upućivanju zahtjeva austrijskim vlastima za priznanje.

KOMENTARI