instant fap

Studenti u BiH imaju malo povjerenja u rukovodstvo univerziteta

Centar za civilno društvo Kyodo danas je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću organizovao skup povodom završetka kampanje „Diploma s dostojanstvom“ u okviru projekta „Borba protiv korupcije u obrazovanju“.

U sklopu ovog projekta CCD Kyodo izvršio je detaljnu analizu postojećih Statuta javnih univerziteta u BiH i pripremio nacrt niza preporuka “Organizacija i izvođenje univerzitetskih studija”, kojima se predlaže buduća regulacija ispitnih procedura, a koje imaju za cilj zaštitu integriteta i studenata i profesora, smanjujući tako mogućnosti za pojavu korupcije.

„Kroz ove treninge cilj nam je upoznati studente i profesore s predloženim mjerama za koje se nadamo da će biti prihvaćene i ugrađene u Statute svih javnih univerziteta”, rekla je za Agenciju FENA Ljilja Zita manadžer projekta.

Tako su se danas, kaže, brusoši upoznali sa načinima identificiranja korupcije i mehanizmima borbe protiv korupcije, a Univerzitetu u Bihaću uručena je zahvalnica za saradnju na implementaciji projekta.

Istakla je da je studentima skrenuta pažnju da korupcija nije samo prisutna prilikom polaganja ispita već da se ona može desiti i ranije tokom davanja ispitne literature ili davanja rokova ispita.

„Zato smo predložili da predmetni profesor upoznaje studente sa planom rada za nastavni predmet već u prvoj sedmici semestra. Profesor i saradnik dužni su da kontinuirano u toku nastave, a najmanje jednom sedmično, pružaju pomoć studentima organiziranjem konsultacija, a u skladu sa brojem sati definiranim standardima visokog obrazovanja i normativima”, objasnila je Zita.

Također je predviđeno da odlaganja ispita nema, odnosno da i u slučajevima kada je to neizbježno da ne smije biti odlaganja više od sedam dana od predviđenog roka.

„Nije samo ispit ono što može stvoriti koruptivnu atmosferu. Dakle, atmosfera mora biti takva da ona ne dozvoljava korupciju i zato smo u mjerama koje se tiču odgovornosti za povrede prava i dužnosti studenata i profesora predvidjeli i sankcije”, kaže Zita.

Tokom ovog projekta došlo se do zabrinjavajućih rezultata s više aspekata, prije svega jer odražavaju do koje mjere je korupcija postala prešutno prihvaćen model ponašanja.

Naime, studenti imaju malo povjerenja u rukovodstva univerziteta, što upućuje na zaključak da univerziteti općenito podcjenjuju problem korupcije, da nedostaje jasna vizija o tome što treba poduzeti da bi se zaštitio dignitet obrazovnih institucija i da se ne radi dovoljno na podizanju svijesti studenata o štetnosti ove pojave.

Ukoliko fakulteti i provode određene mjere one nisu predstavljene studentima na odgovarajući način i studenti uglavnom nisu upoznati s njima, što dovodi u pitanje svrsishodnost takvih mjera.

Zbog toga se očekuje da će predložene preventivne mjere Centra za civilno društvo Kyodo koje doprinose stvaranju antikorupcijske atmosfere ozbiljno razmotriti menadžmenti univerziteta i u konačnici biti ugrađene u najviši univerzitetski akt.

Projekt „Borba protiv korupcije u obrazovanju” finansira se sredstvima Europske unije kroz program pretpristupne pomoći IPA 2008-2009.

Suorganizatori ovog događaja su Helsinški komitet RS i Centar za edukaciju sudaca i tužitelja.

KOMENTARI