instant fap

Stvaranje boljeg poslovnog ambijenta

Stvaranje boljeg poslovnog ambijenta

U dvodnevnoj posjeti općini Sanski Most borave predstavnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, koji su zaduženi za provođenje procesa certificiranja općina u Federaciji BiH.

Ova posjeta organizovana je s ciljem prezentacije do sada ispunjenih obaveza i kriterija, koje su pred općinom Sanski Most postavljeni u procesu sticanja certifikata općine sa povoljnim poslovnim okruženjem. U sklopu ove posjete, načelnik općine Sanski Most dr. Mustafa Avdagić danas je zajedno sa svojim saradnicima, održao sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, na kojem su predstavljene dosadašnje aktivnosti koje su urađene u procesu dobijanja statusa općine sa povoljnim poslovnim okruženjem. Općina Sanski Most prije godinu dana pristupila je procesu certifikacije, koji se provodi u okviru međunarodnog projekta Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), i na tom putu do sada je ispunila niz uslova koji su pred njom postavljeni.

Inače, Sanski Most jedna je od četiri općine koja je ušla u proces certificiranja, u koji je iz Federacije BiH pristupila općina Ljubuški, dok se iz Republike Srpske pomenuti projekat provodi u Prijedoru i Banja Luci. Nakon ove posjete, predstavnici federalnog ministarstva koji rade na implementaciji ovog projekta, uputiće zvanični evaluacijski izvještaj NALED-u, poslovnoj asocijaciji koja radi na promociji, poboljšanju i stvaranju uslova za ekonomski razvoj u jedinicama lokalne samouprave Jugoistočne Evrope.

Ukoliko izvještaj bude pozitivno ocijenjen, uskoro će uslijediti posjeta verifikacione komisije, koja će odlučiti da li općina Sanski Most ispunjava kriterije za dobijanje certifikata općine sa povoljnim poslovnim okruženjem. Prvog dana posjete upriličen je i sastanak sa članovima Službe za lokalni ekonomski razvoj, također razgovarano je i o strateškom planiranju ekonomskog razvoja kao i o procesu izdavanja građevinskih dozvola. Sutra su predviđene i ostale aktivnosti, kao i održavanje sastanka sa predstavnicima privrednika.

KOMENTARI