instant fap

Sud BiH naredio Tužilaštvu da dostavi sve dokaze odbrani u slučaju Dudaković i drugi

Sud BiH naredio Tužilaštvu da dostavi sve dokaze odbrani u slučaju Dudaković i drugi

Sud Bosne i Hercegovine, odnosno Sudsko vijeće kojim predsjedava sudinica Željka Marenić danas je naredila Tužiteljstvu BiH, odnosno postupajućoj tužiteljici Vedrani Mijović da odbrani što prije dostavi sve dokaze u slučaju Atif Dudaković i drugi, javlja Patria.

„Ja sam još u prigovoru na optužnicu naveo da istraga u ovom predmetu nije vođena u skladu sa zakonom, kad to kažem mislim da Tužilaštvo nije ispunilo svoju zakonsku obavezu da utvrđuje one činjenice koje idu na teret, ali i one koje idu u prilog optuženim.

Upravo zbog toga, a posebeno cijeneći činjenicu da odbrana u međuvremenu došla u posjed na stotine dokumenata-dokaza koji bacaju potpuno drugačije svjetlo na ovu vojnu operaciju koja je u optužnici potpuno nakaradno prikazna, ja sam još tad načeo tu temu vođenja istrage na jedan pristrasan i nezakonit način.

U više navrata sam se obraćao Tužilaštvu sa zahtjevom da mi se, pored onih dokaza koji su navedeni u optužnici, dostave i neki drugi dokaze, a na osnovu tih dokaza sam posredno saznao da ih Tužilaštvo mora imati u posjedu ili bi ih trebalo imati, ali nikad nisam dobio odgovor. U decembru prošle godine Fatmir Muratović i ja smo proveli u Tužilaštvu par sati jedan dan, izvršili smo uvid i vidio sam da to nisu svi dokazi.

To je sada dodatni problem, da Tužilaštvo nije objelodanilo sve dokaze. Objelodaniti sve dokaze znači ne samo odbranama predati one dokaze koji su u optužnici, nego i one dokaze koji su korišteni, a rekao bih i one dokaze koji su morali koristiti.

Danas smo čuli da Tužilaštvo nije znalo, odnosno da ne posjeduje dokument koji se zove Direktiva Armije Republike BiH, a koja datirana od 5. januara 1995. godine, koja se izdavala na početku svake godine i na osnovu koje su kasnije sačinjavani planovi borbenih operacija.

Međutim, uvažena predsjednica Sudskog vijeća Željka Marenić je prekinula tu diskusiju tužiteljice Vedrane Mijović i jasno i glasno poručila da vrlo brzo, što je skorije moguće odbrani dostavi apsolutno sve dokaze. Znači da sam bio u pravu. Ova se borba isplatila. Sad ćemo konačno dobiti tih nekih 30-tak registratora, a novim proučavanjima tih dokaza ćemo doći do podataka, posrednim putem, šta još Tužilaštvo ima ili treba da ima u svom posjedu pa će to dovesti u pitanje ovakvu optužnicu i interpretaciju jednog događaja koji je bio legitimna vojna akcija“, kazao je novinarima advokat Ifet Feraget.

Inače, na današnjem ročištu unakrsno je saslušan general u penziji i načelnik Štaba u Generalštabu ARBiH Enver Hadžihasanović, a kojem je između ostalog prezentirana i Direktiva Armije RBiH u kojoj se navodi da svaki Korpus treba da realizuje po jednu vojnu operaciju kako bi se oslobodio zauzeti prostor koji u zoni odgovornosti korpusa.

Da bi se takva operacija realizirala plan je morao odbriti i načelnik Generalštaba Armije Republike BiH.

Odbranama je potvrdio da se vojne operacije u pravilu planira Štab u Generalštabu, a da je moguće da je vojna operacija Sana 95’ planirana na nivou Predsjedništva RBiH, HV-a i HVO-a. Kazao je da on nije znao kada će konkretno biti operacija Sana 95’, ali je potvrdio da mu je Rasim Delić kazao da pomogne komandantu Atifu Dudakoviću sve što bude tražio i da je Dudaković tražio pomoć u ljudstvu.

„Da on nije odobrio tu operaciju ne bi mi tako rekao“, kazao je Hadžihasanović.

Predočen mu je ponovo vanredni borbeni izvještaj od 15.9.1995. godine u kojem stoji da ima puno likvidiranih vojnika, ali je Hadžihasanović pojasnio da je vojna terminologija takva i da su to vojnici stradali u borbi.

U dodatnom ispitivanju tužiteljica Marijana Čobović pokušala je postaviti pitanje svjedoku u vezi zarobljenih vojnika, što nema u izvještaju, na šta su advokati odbrane uložili prigovore, a Sud prihvatio i bez obrazloženja advokata i odbio ovakve navode Čobović.

Također, svjedok je u unakrsnom ispitivanju svjedočio o drugom dijelu izvještaja gdje stoji „traži se da se MUP više angažuje na kontroli novoosvojene teritorije radi sprečavanja pljačke i vođenja vlasti“.

Ta novoosvojena teritorija je zapravo privremeno zauzeta teritorija koja se Direktivom planirala osloboditi.

„MUP nije podčinjen komandi Armije RBiH“, kazao je Hadžihasanović, odgovarajući na pitanja Ferageta.

Svjedok je precizirao da se naređenja daju usmeno, pismeno i sredstvima veze.

„Ako se pismeno ne potvrdi naredba koja se izda sistemom veze kao da je nije ni bilo“, kazao je Hadžihasanović.

Nastavak suđenja zakazan je za 30. mart.

Tužilaštvo BiH sumnjiči Dudakovića s Ekremom Dedićem, Ibrahimom Šiljdedićem, Safetom Salihagićem, Adisom Zjakićem, Redžepom Zlojićem, Samirom Solakovićem, Fatmirom Muratovićem, Muharemom Aleševićem, Huseinom Balagićem, Ejubom Koženjićem, Ibrahimom Nadarevićem i Saidom Mujićem za zločine protiv čovječnosti počinjene na području Bosanske krajine.

KOMENTARI