Sud BiH: Ramo Brkić osuđen na 11 godina zatvora

HomeLokalne temeUSK

Sud BiH: Ramo Brkić osuđen na 11 godina zatvora

Bivši komesar policije USK Ramo Brkić pobjegao iz BiH

Nakon okončanog pretresa u predmetu Ramo Brkić i dr. pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, vijeće je izreklo drugostepenu presudu kojom je optuženi Ramo Brkić oglašen krivim.

Bivši komesar MUP-a USK, Ramo Brkić počinio je krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom primanje dara i drugih oblika koristi, a u vezi sa krivičnim djelima neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, kao i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Optuženi Senad Šabić je oglašen krivim da je počinio krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom davanje dara i drugih oblika koristi, te u vezi sa krivičnim djelima neovlaštene porizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Optuženi Satko Kekić oglašen je krivim da je počinio krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Za navedena krivična djela, vijeće Apelacionog odjeljenja je optuženog Ramu Brkića osudilo na jednistvenu kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina, optuženog Senada Šabića na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i optuženog Satka Kekića na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Ramo Brkić, Senad Šabić i Satko Kekić su oglašeni krivim što su, nakon što je Ramo Brkić dana 23.08.2006. godine imenovan na dužnost komesara policije USK-a, odlučio je da koristeći visoku policijsku dužnost koju obavlja vrši krivična djela, pa je u tom cilju stupio u kontakt sa osobama za koje je kao visoki policijski dužnosnik znao da vrše krivična djela neovlaštenog prometa opojnim drogama i koje su na području USK-a u prošlosti vršila slična krivična djela, među kojima su Senad Šabić, Nedžad Kurtović, Zijad Muratović i druge njemu poznate osobe, njima poznatim osobama na više lokacija u USK-a organizovali proizvodnju opojne droge, a u proizvodnju i prodaju droge kao pripadnici grupe uključili su se: Satko Kekić, Enver Okanović, te osobe iz inozemstva Pero Komšić iz Hrvatske i Boris Janežić iz Slovenije, a potom su organizovali i prodaju droge u inozemstvu, te podjelu dobiti sa Ramom Brkićem, komesarom policije USK.

Na osnovu člana 110. i člana 111. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, od optuženog Rame Brkića oduzeta je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela, i to novčani iznos od 40.000,00 eura odnosno njegova protivrijednost izražena u konvertibilnim markama i novčani iznos od 15.000,00 KM na način da se optuženi obavezuje da navedene novčane iznose  uplati na račun budžeta Bosne i Hercegovine  u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti ove presude.

Na osnovu člana 74. Krivičnog zakona BiH, od optuženih Rame Brkića i Senada Šabića trajno su oduzeti predmeti upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela.

Na osnovu člana 188. stav 1., a u vezi sa članom 186. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optuženi su obavezani da snose troškove krivičnog  postupka čiji će iznos Sud utvrditi  posebnim rješenjem po pribavljanju svih potrebnih  podataka.

abc

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0