instant fap

Sud u Banjoj Luci presudio da ne postoji bosanski jezik

Sud u Banjoj Luci presudio da ne postoji bosanski jezik

Protiv presude Osnovnog suda u Banjoj Luci i odbijanja zahtjeva roditelja i učenika iz Konjević-Polja u vezi sa oduzimanjem prava na školovanje na bosanskom jeziku, roditelji i učenici iz Konjević-Polja će uložiti žalbu Okružnom sudu u Banjoj Luci, kazao je njihov advokat Nedim Ademović.

Osnovni sud u Banja Luci je 12. januara donio presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev roditelja i učenika iz Konjević-Polja u vezi sa utvrđenjem diskriminacije u odnosu na pravo na školovanje na bosanskom jeziku.

“Sud je u svojoj presudi, između ostalog, zaključio da se privremeni Sporazum o zadovoljenju posebnih potreba i prava djece povratnika, potpisan 2002. godine između dva entitetska ministarstva obrazovanja, više ne primijenjuje i nema dejstvo”, navedeno je u saopćenju advokata Ademovića.

Pored toga, navedeno je kako tužitelji nisu uspjeli dokazati da se u Republici Srpskoj i u Osnovnoj školi „Petar Đokić“ u Konjević-Polju ne predaje isključivo na srpskom jeziku, da ne postoje službeni udžbenici samo na srpskom jeziku i ćirilici, te da učitelji i nastavnici ne drže nastavu na srpskom jeziku.

“Također, sud je utvrdio da u RS pravno ne postoji ‘bosanski jezik’, već samo ‘jezik bošnjačkog naroda’. U presudi je navedeno da razlike između sva tri službena jezika nisu ni najmanja komunikacijska prepreka između djece”, kaže se u saopćenju.

Banjalučki sud je, upućujući na mišljenje određenih lingvista, ukazao da je u pitanju ‘isti jezik’ koji se različito ‘zove’, a naziv jezika ne može biti razlog za diskriminaciju. Samim tim, sud je, kako Ademović navodi, odbio i navode da je tužiocima povrijeđeno pravo na održiv povratak u bh. entitet RS i pravo na njegovanje vlastitog identiteta.

Advokat Ademović smatra da je došlo do negiranja prava na bosanski jezik, negiranja prava na obrazovanje na bosanskom jeziku i negiranja prava na udžbenike i nastavu na bosanskom jeziku za one čiji je to maternji jezik i najavio žalbu višem sudu.

KOMENTARI