instant fap

Sutra sjednica općinskog vijeća

U zgradi ŠIP-a sutra će se održati 40. sjednicu Općinskog vijeća Sanski Most za koju je predložen dnevni red od 15 tačaka. Nakon uobičajenog  Izvoda iz zapisnika sa protekle jednice, prva ozbiljnija tačka dnevnog reda koja će se naći pred vijećnicima je Izvještaj o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda općine Sanski Most za period od .01.01.-30.06. 2012.godine.


Nakon toga, raspravljat će se o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun osnovnih plaća rukovodećih i ostalih državnih službenika plaća namještenika i zaposlenika. Zatim slijede: Prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva općine Sanski Most; Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje sudskog poravnanja pred Općinskim sudom Bihać, Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine; Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva; Prijedlog Odluke o utvrđivanju cjenovnika, način naplate usluga i proceduri korištenja ostvarenih sredstava Odsjeka zaštite od požara-Vatrogasne jedinice i Prijedlog Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu sportski centar Mladost.
Pred vijećnicima će se sutra naći i Referat iz imovinsko pravnih odnosa i Zaključak o rezultatima konkursa, odnosno Rješenje o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta radi građenja -lokalitet Šejkovača i Krkojevci.
Na dnevnom redu sutrašnje sjednice Općinskog vijeća Sanski Most je i Informacija o stanju sigurnosti na području općine Sanski Most u periodu 01.01.- 30.06.2012.godine i zatim Informacija o raskidu Ugovora o koncesiji za iztraživanje i eksploataciju krečnjaka ležišta “Krkojevci” i ciglarske gline ležišta “Kruhari” privrednog društava “SPLONUM” d-d. Sanski Most zbog neispunjavanja obaveza po istom, te Informacija o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća. Posljednja tačka su vijećnička pitanja i inicijative, te odgovori i nova pitanja.

KOMENTARI