instant fap

Sve na svijetu je u paru

Sve na svijetu je u paru

Sve na svijetu je u paru. U našim mislima mi smo dvoje, dobri i zli. Svojim očima vidimo dvoje, ono što je lijepo, i ono što je ružno. Imamo desnu ruku koja udara i čini zlo, i lijevu koja je bliže srcu, punu dobrote.

Jedna noga može nas voditi lošim putem, a druga dobrim.

Dakle, sve na svijetu je u paru. 

foto Vanesa Bajrić

KOMENTARI