instant fap
NaslovnicaVijestiGlobus

Svjetski dan nepušenja

Svjetski dan nepušenja

Duhan je vodeći preventabilni uzrok smrti u svijetu. To je jedini legalni proizvod široke potrošnje koji ubija trećinu do polovinu svojih korisnika.

Pušači prosječno umiru 15 godina prerano. U svijetu ima oko 1.8 milijardi mladih ljudi (10-24 godine), od čega je više od 85% u zemljama u razvoju. Upravo su oni ciljna skupina za duhansku industriju koja želi privući nove, mlade korisnike, te na taj način ugrožava zdravlje značajnog dijela mladih.

Nikotin je tvar koja stvara jaku ovisnost, a eksperimentiranje djece i adolescenata može lako dovesti do doživotne ovisnosti o duhanu.

Općenito, većina pušača započinje pušiti prije 18-te godine, a skoro četvrtina njih počinje pušiti prije 10 godine života.

Što su djeca mlađa kod započinjanja pušenja, veća je vjerojatnost da će postati redoviti pušači, odnosno, manja je vjerojatnost da će prestati pušiti. Izloženost direktnom ili indirektnom reklamiranju duhana, zajedno s promidžbenim strategijama duhanske industrije, vodi do povećanja eksperimentiranja mladih s duhanom. Industrija duhana troši milijarde dolara godišnje u promidžbene svrhe.

Kao odgovor na ovu prijetnju mladima, kampanja za Svjetski dan nepušenja ima slijedeću glavnu poruku:

Jedan od najučinkovitijih načina na koji zemlje mogu zaštititi svoje mlade ljude od eksperimentiranja i započinjanja pušenja, te stvaranja novih redovitih pušača, je zabrana svih oblika direktnog ili indirektnog reklamiranja duhana, uključujući promociju duhanskih proizvoda i sponzorstvo duhanske industrije bilo kakvih aktivnosti ili događanja.

Kampanja za potpunu zabranu reklamiranja i promocije duhanskih proizvoda i sponzorstvo duhanske industrije, pišu na labin.com,  je potrebna jer:

 • Trenutno u svijetu živi oko 1.3 milijardi pušača, od čega većina (84%) živi u zemljama u razvoju.
 • Sadašnji trendovi pušenja upućuju da će duhan ubiti 10 milijuna ljudi svake godine do 2020. godine (WHO, 2005.).
 • Svakih 8 sekundi po jedna osoba umre od neke bolesti izazvane dimom duhana.
 • Svakim udisajem duhanskog dima u tijelo pušača ulazi više od 4 000 različitih hemijskih tvari, od kojih najmanje 40 uzrokuje rak.
 • Pušač udiše i izdiše dim 8-9 puta sa svakom cigaretom prosječno svake 24 sekunde, ali cigareta gori 12 minuta i cijelo vrijeme zagađuje zrak.
 • Dim koji ide u zrak ima veću koncentraciju štetnih tvari od dima koji uvlači pušač.
 • Ugljenmonoksid satima ostaje u krvi.
 • Osobe koje puše jednu kutiju dnevno imaju 50% veću učestalost hospitalizacije i izostanaka s posla i škole.
 • Pušenje je samo po sebi odgovorno za čak 30% svih oboljenja od raka.
 • Čak jedna ili dvije cigarete mogu izazvati povišenje krvnog pritiska, ubrzanje pulsa i smanjenu cirkulaciju krvi u organizmu
 • Oko 80% svih slučajeva raka pluća se događa pušačima.
 • Srce pušača u prosjeku kuca s 10-20 udaraca u minuti brže od srca nepušača.
 • Stopa smrtnosti počinje padati kod bivših pušača godinu dana nakon prestanka pušenja.
 • Čak i nakon dva sata prozračivanja, u prethodno zadimljenoj sobi koncentracija štetnih sastojaka iz nikotina još je uvijek iznad dopuštene granice.
 • Ženski organizam sporije razgrađuje nikotin, pa ista količina dima više šteti zdravlju žena nego muškaraca.
 • Iako žene dnevno ispuše istu količinu cigareta češće obolijevaju od raka pluća nego muškarci.
 • Vozači pušači uzrokuju veći broj saobraćajnih nesreća od vozača nepušača.
 • Osiguravajuća društva naplaćuju veći iznos pušačima.
 • 19% posto velikih požara izazvano je pušenjem.
 • Pušači imaju dvostruko više nezgoda nego nepušači.
 • Pušenje pojačava bore lica i ubrzava starenje.
 • Danas pušači ozbiljno razmišljaju o prekidu pušenja jer vlada mišljenje da onaj ko puši, općenito uzevši važi za slabića.
 • Norveškim nastavnicima je dopušteno pušenje samo u kamp kućicama dovoljno udaljenim od škole.
 • Broj pušača se u zadnjih deset godina značajno smanjuje, godišnje i do 5%

Povelja protiv duhana

Čisti zrak, oslobođen dima cigarete, osnovna je komponenta u pravu na zdrav i čist okoliš.
Svako dijete i adolescent ima pravo biti zaštićen od svih propagiranja duhana i steći svu potrebnu poduku i drugu pomoć kako bi mogli odoljeti korištenju duhana u bilo kojem obliku.
Svaki građanin ima pravo na zrak bez dima od pušenja u zatvorenim javnim mjestima i sredstvima prijevoza.
Svaki radnik ima pravo udisati čisti zrak na radnom mjestu.
Svaki pušač ima pravo dobiti potporu u odvikavanju od pušenja.
Svaki građanin ima pravo biti obaviješten o velikom riziku od pušenja duhana.

Sukladno svemu rečenom, zdravom razumu i boljitku vašega zdravlja, barem danas, suzdržite se i nemoje zapaliti cigaretu. Svim ostalim sretnicima koji dane provode bez cigareta želimo sretan Dan nepušenja!