instant fap

Tag: bolovanje

Poslodavci predlažu da se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja smanji s 42 na 15 dana

Poslodavci predlažu da se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja smanji s 42 na 15 dana

Udruženje poslodavaca Federacije BiH obrazložilo je zastupnicima u Parlamentu FBiH prijedloge zakone čijim bi se usvajanjem rasteretila privreda i
1 / 1 ČLANAKA