instant fap

Tag: visina plaće

Novi porezi na plaće: Ovo su svi detalji o novom zakonu

Novi porezi na plaće: Ovo su svi detalji o novom zakonu

Novi zakon o porezu na dohodak predstavlja jednu od mjera iz Akcionog plana za provođenje Reformske agende, kojim će se osloboditi plaćanja poreza niž
Nesrazmjer u Federaciji BiH: Najveće plaće u Kantonu Sarajevo, najmanje u Srednjobosanskom kantonu

Nesrazmjer u Federaciji BiH: Najveće plaće u Kantonu Sarajevo, najmanje u Srednjobosanskom kantonu

Uprkos tome što se oduvijek znalo da su radnici bolje plaćani u Kantonu Sarajevo u odnosu na druge kantone Federacije BiH, frapantnim se čini podatak
2 / 2 ČLANAKA