instant fap

Tag: zakon o penzionisanju

Novi zakon o penzionisanju ne poznaje prijevremene penzije

Novi zakon o penzionisanju ne poznaje prijevremene penzije

Novi zakon o penziono-invalidskom osiguranju Federacije BiH koji bi trebalo da se donese do kraja ove godine i stupi na snagu u januaru 2016. godine n
1 / 1 ČLANAKA