instant fap

Tretman aktulne vlasti prema OSI i njihovim predstavnicima na području USK-a

Tretman aktulne vlasti prema OSI i njihovim predstavnicima na području USK-a

Ovom prilikom želimo obavijestiti kako domaću tako i međunarodnu javnost o visoko diskriminirajućem – ignorantskom odnosu Vlade USK-a kao i resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike prema Koordinacionom odboru udruženja iSaveza OSI USK, samim tim i prema svim ostalim OSI uopšte.

Ova Koordinacija je u više navrata predlagala radno-konsultativne sastaneke sa gore navedenim, međutim, isti nikada do sada ništa od dogovorenih zaključaka nisu proveli.

Mi smo kao predstavnici NVO sektora sa invalidskim predznakom u potpunosti isključeni iz socijalnog dijaloga. Onemogućili su namfinanciranje za 2018 godinu, a samim tim i rad svih 9 kantonalnih Udruženja i Saveza ove Koordinacije.

KOMENTARI