instant fap

Tribina o nasilju nad ženama

Broj slučajeva nasilja nad ženama na području Unsko-sanskog kantona nalazi se u porastu, čemu je najveći uzrok teško ekonomsko stanje i socijalna kriza u kojoj se nalazi bosanskohercegovačko društvo.

Ovo je istaknuto na danas održanoj javnoj tribini u Sanskom Mostu čiji je organizator bila nevladina organizacija „Žene sa Une“. Ovome događaju prisustvovali su predstavnici ustanova i institucija s područja općine Sanski Most koje su usko vezane za pomenutu problematiku.  Prema riječima predsjednice udruženja „Žene sa Une“, Aide Behrem, radi se o projektu čiji je cilj da se identificira i spriječi ova negativna društvena pojava. Ona je istakla kako se kroz pomenuti projekat nastoji izgraditi multisektorska mreža vladinih i nevladinih organizacija i institucija kako bi se značajnije uticalo na povećanje kvaliteta života žena žrtava kako porodičnog, tako i drugih oblika nasilja. Prema podacima udruženja „Žene sa Une“ na području Unsko-sanskog kantona u prvih šest mjeseci ove godine billježi se porast broja slučajeva nasilja nad ženama. Tako je, prema njenim riječima u „sigurnu kuću“ u Bihaću, koja je namjenjena za smještaj žena žrtava nasilja, u prvoj polovini ove godine smješteno više žena nego tokom cijele protekle kalendarske godine. Na danas održanoj javnoj tribini govorilo se o tome na koji način se, djelovanjem relevantnih subjekata u jednoj lokalnoj zajednici, može djelovati na poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

KOMENTARI