instant fap

Troškovi za novu ličnu kartu do 120 KM

Troškovi za novu ličnu kartu do 120 KM

Stanovnici Brčko distrikta za novu biometrijsku ličnu kartu moraju da izdvoje 35, odnosno 120 KM, u zavisnosti od entitetskog državljanstva za koje se opredijele, potvrdila je danas šefica vladinog Odjeljenja za javni registar Cvijeta Tanasić.

Ona je pojasnila da naknada za državljanstvo Republike Srpske iznosi 10 KM, dok za utvrđivanje državljanstva Federacije BiH još treba izdvojiti 90 KM.

“Za utvrđivanje bilo kojeg državljanstva neophodno je, uz zahtjev, priložiti rodni list i uvjerenje o državljanstvu koji koštaju sedam KM, a kada se tome doda i taksa za novu ličnu kartu od 18 KM, prostom matematikom dolazimo do iznosa od 35 KM, odnosno više od 120 KM koje građani distrikta moraju izdvojiti da bi dobili ovaj dokument”, pojasnila je Tanasićeva, podsjećajući da građani u entitetima ovaj dokument plaćaju 18 KM.

Ona je dodala da građani distrikta koji nisu rođeni u Brčkom imaju i dodatne probleme, pošto rodni list i uvjerenje o državljanstvu moraju izvaditi u mjestu gdje su rođeni, što iziskuje dodatne troškove.

S obzirom da je utvrđivanje entitetskog državljanstva proisteklo iz Zakona o ličnoj karti BiH, a da su visinu naknade za njega utvrdile entitetske vlade, ona smatra da se za Brčake ne može učiniti mnogo po ovom pitanju.

“Jedino čime bismo mogli smanjiti troškove jeste ukidanje taksi za rodni list i uvjerenje o državljanstvu i dogovor sa opštinama u RS-u i FBiH o izdavanju ovih dokumenata na osnovu službenog zahtjeva Odjeljenja za javni registar”, rekla je Tanasićeva.

Podsjećajući da su Vlada i Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojili odluku o smanjenju takse za entitetsko državljanstvo sa 90 na 10 KM, ali da to mora potvrditi i Federalni Dom naroda, ona je izrazila nadu da će uskoro ove obaveze građana Brčko distrikta biti izjednačene.

“Nažalost, onima kojima je lična karta već istekla, ne preostaje ništa drugo nego da plate sve takse i naknade koje su na snazi jer, bez entitetskog državljanstva ne mogu dobiti novu ličnu kartu niti glasati na opštim izborima”, rekla je Tanasićeva.

Za 18 dana, od kada je počelo izdavanje novih ličnih karata, do danas u Brčko distriktu još niko nije dobio novi biometrijski dokument.

KOMENTARI