instant fap

U ponedjeljak sjednica općinskog vijeća

U ponedjeljak sjednica općinskog vijeća

Osamanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Sanski Most, održaće se u naredni ponedjeljak, 3. novembra, a za ovu sjednicu predviđen je dnevni red od šesnaest tačaka.

U dnevni red uvršten je Izvještaj o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda općine Sanski Most za prvih devet mjeseci ove godine, a na ovoj sjednici razmatraće se prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, kao i prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove „Narodna biblioteka“ Sanski Most. U dnevnom redu nalazi se prijedlog Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika profesionalno angažovanih u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Sanski Most, zatim prijedlog Odluke o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i zaposlenika u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Sanski Most, prijedlog Odluke o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Općinskom pravobranilaštvu općine Sanski Most, kao i prijedlog Odluke o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Stručne službe zaposlove Općinskog vijeća.

Predviđeno je da vijećnici razmatraju prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala 1“ Sanski Most, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa „Bašići“ i „Lukavice 2“ na lokalitetima Fajtovci i Modra. Isto tako, na ovoj sjednici razmatraće se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju mjerila i kriterija o davanju u zakup stanova i garaža na koje pravo raspolaganja ima općina Sanski Most, zatim prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju dopune Programa rada sa Finansijskim planom za 2014. godinu, na osnovu prijedloga investicija u 2014. godini, kao i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na produženju Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju dolomita privrednog društva „Ganić“ doo Sanski Most na lokalitetu „Potkraj“ u općini Sanski Most.

U dnevnom redu nalazi se prijedlog Pravilnika o utvrđivanju mjerila i podkriterija za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća i preduzeća koja su prestali sa radom i brisana iz Registra, kao i prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća. Vijećnici će na ovoj sjednici razmatrati Izvještaj o radu za proteklu godinu Javne ustanove „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“, izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ za 2013. godinu, izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Gradska dvorana“ za proteklu godinu, te izvještaj o radu „Sportskog saveza općine Sanski Most“ za 2013. godinu sa ocjenom stanja u oblasti sporta i finansijskim pokazateljima. U dnevni red uvrštena je i Informacija o stanju poljoprivrede i stočarstva sa Informacijom o zasijanim površinama na području općine Sanski Most.

KOMENTARI