instant fap

U Švedskoj ima više muških nego ženskih prostitutki

Švedsko nacionalno omladinsko vijeće je u ponedjeljak izjavilo da u ovoj zemlji ima čak dva puta više mladih muškaraca koji prodaju seksualne usluge nego žena.

Prema istraživanju, 2,1 posto muškaraca dobi od 16 do 25 godina je izjavilo da su prodavali seksualne usluge tokom 2012. godine, u poređenju sa 0,8 posto žena.

“Iza ovih brojki se nalazi oko 20.000 osoba kojima je hitno potrebna pomoć. Teško nam je shvatiti zbog čega ima više muškaraca nego žena”, kazala je Marie Nyman, glasnogovornica vijeća.

Predstavnik švedske Asocijacije za seksualnu edukaciju je izjavio da postoji mogućnost da mladi homoseksulaci lakše prihvataju svoju seksualnost ukoliko to rade u zamjenu za neku finansijsku korist.

Rezultati ovog istraživanja su pokazali da 21,9 posto osoba dobi od 16 do 25 godina smatra da je prihvatljivo pružati seksualne usluge uz neku vrstu kompenzacije, te da su mladi muškarci tolerantniji po tom pitanju od žena.

Čak je i polovina klijenata, koji su plaćali muške i ženske prostitutke mlađe od 26 godina, također imala manje od 26 godina.

KOMENTARI