instant fap

Udruženje BH novinari poziva na objektivno izvještavanje o protestima

Udruženje BH novinari poziva na objektivno izvještavanje o protestima

– Upravni odbor BH novinara izražava žaljenje radi neprofesionalnog izvještavanja najvećeg broja bh. medija, uključujući i javne servise, kao i manipulativnog predstavljanja protesta, njegovih sudionika i zahtjeva.

Umjesto da budu u službi građana i njihove potrebe za sveobuhvatnim i objektivnim informiranjem, mediji su se ponovo i nekritički stavili u službu pojedinačnih interesa političara, nacionalnih lidera, visokih dužnosnika i/ili nekredibilnih javnih djelatnika.

Takvim su postupanjem iznevjerili etička načela profesije i vrijednosti novinarstva, što je za posljedicu imalo zbunjivanje građana i širenje straha, ali i ozbiljno narušavanje kvaliteta i kredibilnosti novinarstva – navodi se.

UO BH novinara u saopćenju za javnost podsjeća urednike i novinare na njihovu obavezu pridržavanja etičkih standarda profesije i u najtežim okolnostima, na način kako je to definirano u Smjernicama Vijeća Evrope namijenjenim novinarima koji rade u kriznim situacijama.

KOMENTARI