Udruženje žena Trnova uz naše Grgiće

Udruženje žena Trnova uz naše Grgiće

Jučer su predstavnice Udruženja žena Trnova posjetile naše Grgiće kojima je izgorjela kuća u požaru i tom prilikom im uručile 610 KM.

Pomenuti iznos su prikupile zajedničkom akcijom želeći se solidarisati sa ljudima u nevolji.
Hvala predsjednici Udruženja žena Trnova, Dzevada Alagic-sadic, kao i blagajnici, mojoj dragoj seji Suada Sadic-Omić.

Allah vam ukabulio i svaki hajr vam podario.

KOMENTARI