instant fap

Uhvatio šakala u grmečkim šumama

Vješti lovac, Muhamed Grbić iz sela Modra, ulovio je ovih dana ne baš tako čestu divlju životinje u našim šumama.

Radi se o grabežljivcu koji je poznat pod nazivom čagalj ili šakal. Za Grbića kažu kako je izuzetno vješt lovac, a svoju vještinu nedavno je pokazao tako što je ulovio šakala. Radi se o zvijeri koju je vrlo teško uloviti, a sem toga, nije toliko ni česta u grmečkim šumama. Grbić kaže kako je veoma dugo vrebao plijen, te pratio kretanje šakala koji se glasa veoma neobičnim dozivanjem koje podsjeća na dječiji plač. Prema riječima iskusnijih lovaca ovaj predator je veoma sličan vuku, a neki ga nazivaju i divljim psom. Oblikom tijela podsjeća na lisicu, ali visinom nogu, dužinom i oblikom repa te bojom dlake po cijelom tijelu više liči na vuka ili psa. Zvijer je aktivna posebno noću.

Od divljači jede svu pernatu i dlakavu divljač, koju može savladati. Ako je lovina krupna divljač ili domaća stoka, najčešće lovi u čoporu. Radi se o opreznoj i lukavoj divljači koja se veoma teško lovi. Čula su mu izvanredna pa osjeti lovca na velikoj udaljenosti.  U našim krajevima prvo se pojavio u Hercegovini. Dobar je plivač, prešao je preko Save i prvo se pojavio u Posavini. Sada ga ima na sve strane. Za vrijeme ranih događanja veliki broj minskih polja pružao im je zaštitu i takva područja su postala njihovo bezbijedno stanište. Najopasniji neprijatelji šakala su vuk, pas i ris. Pravilo je da tamo gdje ima vuka, nema šakala.

KOMENTARI