HomeVijestiBiH

Uskoro sniženje cijena usluga telekom operatera u BiH te uvođenje 4G mreže

Otkrivena sigurnosna prijetnja za 900 miliona korisnika Androida

Na zahtjev Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Regulatorna agencija za komunikacije BiH (RAK) uradila je analizu i preporuke za postupanje telekom operatera kada su u pitanju njihovo poslovanje i cijene usluga za korisnike. Iz RAK-a poručuju da bi do kraja godine građani mogli očekivati niže cijene usluga

Prijedlog mjera za unapređenje tržišta mobilnih komunikacija sačinio je RAK BiH, a nakon što se usaglase zaključci operateri će morati ispoštovati odluku o smanjenju cijena. Postoje mjere koje je potrebno poduzeti i za koje su potrebna, ne samo velika novčana sredstva, nego i određen vremenski period.

“Uporedna analiza cijena usluga mobilnih operatera u BiH pokazala je da nisu sve cijene telekom operatera u BiH najskuplje u regionu, nego da su neke od njih skuplje, a neke to nisu. Poređenjem pojedinačnih cijena poziva koje se primjenjuju, operateri u BiH nude cijene koje su na nivou prosjeka u odnosu na zemlje okruženja”, istakla je za Klix.ba Amela Odobašić, glasnogovornica RAK-a.

Ipak, iz RAK-a naglašavaju da nove mjere nisu prikladne isključivo na osnovu uslova na maloprodajnom tržištu, te da neće dati odgovarajuće rezultate.

“Operateri mobilne telefonije u BiH i u svijetu, na maloprodajnim tržištima nude široku paletu različito koncipiranih paketa usluga i tarifnih opcija. Također, treba voditi računa o različitim tržišnim uslovima koji postoje u svakoj pojedinoj zemlji, kao i o tome da na visinu cijena usluga mobilnih komunikacija utječe više faktora koji su specifični za svako nacionalno tržište”, naglašava Odobašić.

Ključna stvar je da RAK ne može primjenjivati samo jednu mjeru koja bi rezultirala trenutnim smanjenjem cijena mobilne telefonije. Radi se o složenom procesu koji zahtijeva učešće svih relevantnih sudionika, kako Vijeća ministara BiH, tako i Agencije.

“U svakom slučaju, Agencija izražava spremnost da poduzme sve što je u zakonskoj nadležnosti, kako bi konkurencija na tržištu mobilne telefonije u cijelosti zaživjela, što bi neminovno rezultiralo nižim cijenama. Neke od planiranih mjera bit će završene do polovine ove godine, o čemu će relevantne institucije, operateri i građani BiH biti informisani.

Jedna od planiranih mjera je i ukidanje nacionalnog roaminga među domaćim telekom operaterima.

Da bi se cijene usluga telekom operatera smanjile i da bi se otklonile prepreke za jačanje konkurencije na tržištu, RAK je predložio slijedeće mjere:

Usvajanje strateških dokumenata od Vijeća ministara (Za dalji razvoj tržišta, potrebno je hitno donošenje nove politike sektora telekomunikacija od Vijeća ministara, kako bi se omogućilo uvođenje novih operatera mobilne telefonije na tržište, te dodjelu dozvola za uvođenje 4G mobilnih mreža nove generacije. Postojeća Politika sektora telekomunikacija donesena je za period 2008. – 2012. i njome nisu date mogućnosti za dodjelu novih dozvola mobilnim operaterima.)

Kontrola cijena i uslova korištenja usluga po osnovu člana 20. Zakona o komunikacijama

Revidiranje postojećih pravila Agencije (U svrhu otklanjanja prepreka za dalji razvoj konkurencije potrebno je razmotriti izmjene sljedećih pravila i propisa Agencije:

Provođenje analiza relevantnih tržišta u skladu s Pravilom 54/2011 o analizi tržišta elektronskih komunikacija.

Uvođenje računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva.(Implementacija računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva operaterima sa značajnom tržišnom snagom predstavlja ključnu regulatornu mjeru u BiH za povećanje stepena konkurentnosti tržišta i za ostvarivanje benefita za krajnje korisnike usluga tržišta mobilnih komunikacija).

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0