instant fap

Usvojen amandman o Srebrenici: Srbija mora priznati genocid, bez toga nema ulaska u Evropsku uniju!

Usvojen amandman o Srebrenici: Srbija mora priznati genocid, bez toga nema ulaska u Evropsku uniju!

Zastupnici Europskog parlamenta u okviru rasprave o Izvještaju o napretku Srbije usvojili su amandman o Srebrenici slovenskog zastupnika Igora Šoltesa.

„Parlament žali zbog ponovljenog poricanja genocida u Srebrenici od strane nekih srpskih zvaničnika; podsjeća ih da je puna saradnja sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, i mehanizmom koji ga je naslijedio, također uključuje puno prihvatanje i primjenu njegovih presuda i odluka;naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju EU“ stoji u amandmanu Šoltesa koji je usvojen.

Nakon toga je usvojena rezolucija u konačnom tekstu sa 503 glasa za, 85 protiv i 47 suzdržanih.

Govoreći za novinsku agenciju Patria nakon usvajanja Rezolucije, Šoltes je rekao da je za Srbiju važno da prizna genocid u Srebrenici i da poštuje presude međunarodnih sudova, jer se, smatra, samo na taj način može osloboditi okova i krenuti u istinske reforme u društvu.Europski parlament, rekao je Šoltes, snažno podržava Zapadni Balkan, i zbog toga je svima stalo da zemlje regiona prevaziđu prepreke koje imaju.

„Fundamentalni korak znači da se napori moraju učiniti, kako bi se postiglo zajedničko razumijevanje prošlih događaja koji čine dio europske historije. Nadalje, vanjska akcija Europske unije zasniva se na, i karakterišu je respekt za poštivanje međunarodnog prava i odluka Međunarodnog suda pravde. Presude Haškog tribunala moraju biti uzete u obzir i ne mogu biti ignorirane“, rekao je Šoltes.

KOMENTARI