instant fap

Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta

Općinsko vijeće Sanski Most usvojilo je na danšnjoj sjednici izvještaj o izvršenju budžeta općina za prvih šest mjeseci ove godine.

Na samom početku sjednice svečanu zakletvu je položio Fajko Malovčić, novi vijećnik u Općinskom vijeću, koji je na ovo mjesto imenovan umjesto dosadašnje vijećnice Azemine Helić, aktuelne ministrice finasija u Vladi USK. Na četrdesetoj redovnoj sednici Općinskog vijeća Sanski Most, vijećnici su većinom glasova usvojili izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal ove godine, u kojem su ostvareni prihodi i primci u budžetu u iznosu od 4.036.220 konvertibilnih maraka, što je 35, 34 % u odnosu na godišnji plan, a u istom periodu za rashode i izdatke izdvojeno je 3.960.529 KM.

U strukturi ostvarenih prihoda i dalje glavno mjesto zauzimaju porezni prihodi, na koje otpada 69 % ukupnih prihoda u bužeta, a zatim u manjim iznosima slijede neporezni prihodi sa 26 %, te potpore i primci koji sa zabilježili značajan pad u punjenju budžeta. U izvještaju se navodi kako je trend punjenja budžeta isti kao i u prvom tromjesječju, te zbog toga, kako se navodi, potrebno je u narednom periodu posvetiti veću pažnju u punjenju prihodovne strane budžeta, u onom djelu u kojem općina samostalno moće učestvovati, a to su u prvom redu neporezni prihodi.

Vijećnici iz reda opozicionih stranaka uputili su niz zamjerki i kritika na ovaj izvještaj, jer kako su istakli, ostvarenje budžeta za 35 % u odnosu na planirani iznos je alaramantan podatak. Oni su naveli da su neporezni prihodi u svakom izvještaju na istom nivou, odnosno da su svake godine manji od planiranih. Iako je zabilježeno određeno poboljšanje na prihodovnoj strani, u onom dijelu kada su u pitanju prihodi od koncesije, oni su smatrali da to ipak nije dovoljno, u odnosu na  trenutnu iskorištenost prirodnih resursa na području općine. Isto tako, vijećnici iz opozicije su u svojim diskusijama navodili kako su prihodi ostvareni po osnovu legalizacije nelegalno izgrađenih objekata, ostvareni u veoma malom obimu.

Pojedini vijećnici uputili su zamjerku zbog toga što nisu u potpunosti ispoštovane njihove obaveze, odnosno nisu uplaćeni paušali i dnevnice za njihov rad u općinskom vijeću. Obrazlažući izvještaj o izvršenju budžeta, načelnik općine dr. Mustafa Avdagić je istakao da u odnosu na ekonomsku situaciju i stanje u kojem se nalaze općine u okruženju, može biti zadovoljan ostvarenim prihodima. On je ponovio da lokalna vlast ne može puno utjecati na naplatu prihoda od koncesija, kao što su prihodi od eksploatacije prirodnih bogatstava, jer veće nadležnosti u tome imaju Kanton i Federacija.

On je naveo da će u drugom polugodištu doći do određenog povećanja što se tiče prihoda od potpora sa viših nivoa vlasti, u prvom redu kada su u pitanju sredstva za rekonstrukciju gradskog mosta. Isto tako, naveo je da će u narednom periodu određena sredstva biti uplaćena izdavanjem građevinskih dozvola za izgradnju nekoliko većih objekata u centru grada. Za realizaciju nekoliko infrastrukturnih projekata, kao što su vodovod u Lukavicama i put Vrše, općina je obezbjedila svu potrebnu dokumentaciju, potpisani su i ugovori, međutim još uvijek nisu pristigla sredstva sa federalnog nivoa, koji učestvuje u finasiranju spomenutih projekata. Izvještaj je na kraju usvojen sa 17 glasova, a za njega su glasali vijećnici SDA i SNSD-a, dok je 11 vijećnika iz SDP-a, SBiH i LDS-a bilo protiv.

U nastavku sjednice vijećnici su usvojili odluku o kreditnom zaduženju općine kod Razvojne banke Federacije BiH. Prema ovoj odluci, Jedinstveni općinski organ uprave općine Sanski Most se kreditno zadužuje kod razvojne banke Federacije BiH iz sredstava revolving fonda za „Lokalni razvoj“ u iznosu od 683.028 KM. Radi se o kreditu Razvojne banke koji je namijenjen za razvoj nižih nivoa vlasti, odnosno za projekte koje doprinose poboljšanju infrastrukture u lokalnim sredinama. Rok otplate kredita iznosi sedam godina sa grejs periodom od šest mjeseci, a kamatna stopa je fiksna i iznosi 4 % na godišnjem nivou, uz obavezu vlastitog učešća u ovim projektima u iznosu od 10 %.

Sredstva iz kreditnog zaduženje biće namijenjena asfaltiranju i izgradnji trotoara u ulici „10 Oktobar“ u iznosu od 126. 000 KM, izgradnju kanalizacionog sistema u dijelu Željezničkog naselja u iznosu 365.778 maraka, asfaltiranje nekategorisanog puta u Poljaku u iznosu od 41.610 maraka, asfaltiranje nekategorisanog puta u naselju Avdići u iznosu od 49.546 maraka, i izgradnja vodovodne mreže u naseljenom mjestu Modra sa novčanim iznosom od 100.000 KM.

Kako je rečeno na sjednici, eventualna realizacija kreditnog zaduženja mogla bi se desiti krajem ove godine, međutim kako je rekao načelnik općine dr. Mustafa Avdagić, ovaj kredit je rezervana varijanta u slučaju da općina do kraja godine ne uspije iz vlastitih prihoda obezbijediti finansiranje navedenih projekata. Za vrijeme zaključenja naše današnje informativne emisije, još uvijek je trajalo zasjedanje vijeća.

KOMENTARI