instant fap

Usvojen izvještaj općinskog pravobranilaštva

Usvojen izvještaj općinskog pravobranilaštva

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most usvojen je izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2013. godinu. U izvještaju je navedeno kako je u protekloj godini pravobranilaštvo radilo na ukupno 89 parničnih i vanparničnih predmeta, te 50 izvršnih pedmeta.

Od navedenog ukupnog broja u izvještajnom periodu završeno je 29 parničnih i 10 izvršnih predmeta. U 6 predmeta općina Sanski Most se pojavljuje kao tužitelj, dok je u svim ostalim predmetima općina tužena strana. Općinski pravobranilac Denijal Talić je istakako kako je u protekloj godini riješen znatan broj predmeta u parnicama koji su se odnosili na naknadu štete za oštećene ili porušene objekte, a u kojima je općina Sanski Most tužena sa visokim novčanim iznosom tužbenih zahtjeva. Tužbeni zahtjevi u ovim predmetima su odbijeni u cjelosti, a u svim ovim predmtima iskorištena su sva redovna i vanredna pravna sredstva. Inače, kako se navodi u izvještaju, broj ovakvih predmeta ima tedenciju smanjenja, međutim, najveći poblem u dokaznim postupcima ovih predmeta je slaba mogućnost angažovanja svjedoka na okolnosti dešavanja štetnog događaja, odnosno perioda kada su objekti fizičkih lica oštećeni ili porušeni.

Također, problem predstavlja neažurnost i sporo rješavanje predmeta, tako da pojedini predmeti po izjavljenoj žalbi budu na sudu i više od godinu dana. I pored svih problema sa kojima se susreće Pravobranilaštvo, na ovoj sjednici je predočen podatak da je u proteklom periodu, gledajući sa finansijskog aspekta postignut značajan uspjeh, jer je vrijednost sporova gdje je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja preko petsto hiljada maraka, dok je vrijednost sporova gdje je usvojen tužbeni zahtjev oko sto hiljada maraka, u oba slučaja bez uračunatih kamata. U onim predmetima gdje je tražilac izvršenja općina Sanski Most, veoma je teško doći do naplate potraživanja. Neka pravna lica koja su dužnici u međuvremenu su prestala obavljati svoju djelatnost, tako da je naplata u tim slučajevima neizvjesna, jer prema vlasničkim evidencijama takva lica ne posjeduju nekretnine, ili je došlo do blokade računa. Isti je slučaj i sa fizičkim licima koja ne žive na području općine, ili su u međuvremenu preselili u jednu od susjednih država, a za koja je zbog Zakona o zaštiti ličnih podataka nemoguće doći do podataka o njihovom imovinskom stanju, kako bi se izvršila naplata. Također, u proteklom periodu evidentiran je veći broj sporova vezanih za utvrđivanje prava vlasništva na nekretninama.

Naime, kako se navodi u izvještaju, zbog propusta Općinskih komisija za izlaganje podataka na nekretninama, pravo vlasništva na određene nekretnine fizičkih i pravnih lica uknjižene su na općinu Sanski Most, iz razloga što stvarni vlasnici nisu vršili obilježavanje svojih nekretnina, niti su učestvovali u postupku izlaganja. Kao mjera koja bi olakšala rad općinskog pravobranilaštva, u proteklom periodu upućen je zahtjev nadležnim općinskim službama da se izvrši popis imovine koja se nalazi u vlasništvu općine, kao i imovine mjesnih zajednica, radi lakšeg vođenja jedinstvenog registra imovine, te njezine vrijednosne procjene.autor:radiosan

KOMENTARI