instant fap

Usvojen nacrt budžeta za 2014. godinu

Usvojen nacrt budžeta za 2014. godinu

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je izvještaj izvršenju budžetskih prihoda i rashoda za prvih devet mjeseci ove godine, te je usvojen nacrt budžeta općine Sanski Most za 2014. godinu.

U izvještaju o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci tekuće godine navedeno je da su prihodi i primci u budžetu ostvareni u iznosu od 7.404.790. konvertibilnih maraka ili sa 68,60 % od godišnjeg plana koji izosi 10.793.730. maraka. Na osnovu plana o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci ove godine koji je iznosio 8.095.297. KM, budžetski prihodi i rashodi za pomenutu izvještajni period ostvareni su u iznosu od 91,46 %, odnosno manji su za 8,45 % što je u apsolutnom iznosu manje za 692.957 KM.

U obrazloženju strukture ostvarenih prihoda istakmuto je kako su porezni prihodi ostvareni uglavnom u skladu s predviđenim planom i dinamikom, dok je i ove godine manjaka ostvaren kada je riječ o neporeznim prihodima i prihodima od potpora i grantova s viših razina vlasti, pa je tako istaknuto da je s nivoa USK, u odnosu na predviđeno ostvareno ispod dvadeset posto ili svega oko četrdeset hiljada maraka. Načelnik općine Sanski Most, dr. Mustafa Avdagić, naglasio je kako budžetsko poslovanje do kraja godine mora biti još racionalnije te da se javna potrošnja mora još umanjiti kako se ne bi došlo do budžetskog deficita. On je istakao kako je intencija izvršne vlasti da do kraja godine ne bude dodatnih rebalansa budžeta. P

redstavnici parlamentarne većine u općinskom vijeću su u svojim diskusijama istakli kako se može biti zadovoljno ostvarenim budžetskim poslovanjem ukoliko se ima u obziru kompletna ekonomska situacija u državi, kantonu i susjednim općinama, a pomenuto je i kako je Sanski Most značajno zakinut prilikom raspodjele dobiti Unsko sanskih šuma od strane Vlade USK iako naša općina raspolaže velikim šumskim bogatstvom. Također, istaknuto je da su u budžetskom poslovanju ispunjene preuzete obaveze prema budžetskim korisnicima. Predstavnici opozicije su iznosili zamjerke na, kako su istakli, neravnomjernu isplatu budžetskih sredstava, nedovoljna sredstva od neporeznih prihoda te preveliku javnu potrošnju nauštrb privrednog sektora.

Predstavnici svih političkih partija su bili jednoglasni u ocjeni da politički predstavnici Sanskog Mosta u višim nivoima vlasti trebaju uložiti još više napora kako bi se ostavrila što veća finansijska dobit za našu općinu. Izvještaj je usvojen većinom glasova općinskih vijećnika. Potom je usvojena odluka o nacrtu budžeta općine za 2014. godinu u iznosu od 10.023.200 maraka. Načelnik općine Sanski Most, dr. Mustafa Avdagić, istakao je kako se radi o dokumentu koji će biti upućen u proceduru javne rasprave te se očekuju brojne primjedbe, izmjene i dorade ovog dokumenta kako bi budžet općine bio usvojen prije početka nove kalendarske i fiskalne godine. Određeno je da rok za javnu raspravu bude narednih petnaest dana.

KOMENTARI