instant fap

Usvojen rebalans starog i nacrt novog budžeta

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojeno je nekoliko bitnih odluka koje se prevashodno odnose na budžet i budžetsko poslovanje općine Sanski Most za ovu i narednu godinu.

govorPored izvještaja o izvršenju za prvih devet mjeseci ove godine, kao i rebalansa budžeta, na ovoj sjednici usvojena je odluka o privremenom finasiranju općine kao i nacrt budžeta za 2013. godinu. Na osnovu devetomjesečnog izvještaja o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda općine Sanski Most ostvareni su prihodi u iznosu od 6. 541. 733 konvertibilne marke, što procentualno iznosi 80,37 % godišnjeg plana. Prema usvojenoj odluci o rabalansu budžeta, rebalansirani budžet za ovu godinu iznosi 9. 995. 696 KM, i u odnosu na plan za ovu godinu manji je za oko milion konvertibilnih maraka.

U nacrtu budžeta za 2013. godinu planirani prihodi iznose 10. 489. 950 KM, što je u odnosu na usvojeni rebalans više za 4,92% odnosno u apsolutnom iznosu predstavlja povećanje za oko 500. 000 KM. Također, predviđen je rok od trideset dana za održavanje javne rasprave o nacrtu budžeta za iduću godinu. Općinsko vijeće usvojilo je odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od milion konvertibilnih maraka. Prema zaključku koji je usvojen uz ovu odluku, 70 % ovih sredstva utrošiće se za izmirivanje obaveza za infrastrukturne projekte, koji su u proteklom periodu realizirani preko Općinskog komunalnog fonda koji je nosilac ovih aktivnosti, dok je preostali dio namijenjen za isplatu vansudskih poravnanja, u kojima se kao tužena strana pojavljuje općina Sanski Most.

Općinsko vijeće usvojilo je Regulacioni plan Lijeva obala 1 prema ranije utvrđenom obliku, s tim da se nalaže nosiocu izrade plana da izvrši izmjenu u zoni obuhvata koji se nalazi na lokalitetu kod mljekare Milk san. Ovaj privredni subjekt je od općinskog vijeća zatražio da se planirana trasa puta koja prolazi pored zgrade mljekare izmjeni, kako bi na tom dijelu bilo omogućena izgradnja kolektora, koji je neophodan za rad mljekare.

Sa 16 glasova za, i 15 suzdržanih, vijećnici su uz ovu izmjenu, prihvatili prijedlog odluke o usvajanju i provođenju regulacionog plana Lijeva obala 1. Usvojen je nacrt programa rada Općinskog vijeća Sanski Most za 2013. godinu, zatim prijedlog odluke o prodaji i početnoj prodajnoj cijeni poslovnog prostora u vlasništvu općine, kao i prijedlog odluke o prodaji nekretnina i početnoj prodajnoj cijeni. Na sjednici je usvojen prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa, te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi.

U formi nacrta usvojena je odluka o općinskim administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksa, zatim prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratnog korisne stambene površine na području općine Sanski Most za 2013. godinu, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju visine rente po zonama za 2013. godinu. Općinsko vijeće je usvojilo i prijedlog odluke o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na području općine Sanski Most, kao i prijedlog odluke o pokretanju procesa revidiranja strategije socio-ekonomskog razvoja općine Sanski Most prema MIPRO metodologiji za period 2007- 2017. godina.

KOMENTARI