Utvrđen Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2017. godinu

HomeVijestiBiH

Utvrđen Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2017. godinu

Iz BiH u svijet je krenuo sa 16 godina i 100 dolara, a 10 godina poslije stvarao zvijezde

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas na sjednici i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH dostavila Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Dom naroda Parlamenta FBiH je, na svojoj 10. vanrednoj sjednici održanoj 15.12.2016. godine, odlučio da Budžet za 2017. godinu razmatra po redovnoj proceduri.

U toku rasprave delegati su tražili veći iznos sredstava za niže nivoe vlasti i sredstava za sanaciju zdravstvenih ustanova da bi bilo poboljšano stanje u zdravstvu u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH je, na temelju rasprave na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, utvrdila amandmane koji su postali sastavni dio Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, a koji je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio na 17. vanrednoj sjednici održanoj 20.12.2016. godine.

Predloženim amandmanima povećan je iznos za Tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE za 2.000.000 KM (sa 10 na 12 miliona KM) i planiran je novi ekonomski kod na Tekućim transferima drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 9.000.000 KM.

Prema utvrđenim prioritetima i potrebom za obezbjeđenje sredstava na ekonomskim kodovima predviđenim amandmanima, a vodeći računa o principu uravnoteženosti budžeta, umanjeni su Ugovorene i druge posebne usluge – zatezne kamate na sudska rješenja i troškove spora za 1,7 miliona KM (sa 10 na 8,3 miliona KM), i brisani Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima – Japanski grant – 2 KR u iznosu od 6.000.000 KM i Ostala domaća pozajmljivanja ‐ Trajni revolving fond u iznosu od 3.300.000 KM.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu u istom tekstu u kojem ga je Vlada FBiH danas uputila u Dom naroda.

Vlada FBiH je Parlamentu FBiH za razmatranje na Domu naroda uputila i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. godinu i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2017. godini, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0