instant fap

Veliki uspjeh Apimed-a

Nakon 6. mjeseci uspješno završene promocije proizvoda Apimed-a u BBI Centru, ugovoren je zakup poslovnog prostora na 5 godina između BBI Real Estate Sarajevo i Apimed Sanski Most.

Ovo je još jedan uspjeh menadžmenta Apimed-a na čelu sa direktorom Nijazom Kadirićem, koji su upornim i kvalitetnim radom uspjeli da Apimed pozicioniraju zajedno sa drugim svjetskim markama koje se ekskluzivno prodaju u BBI Centru. Otvaranjem poslovnice u BBI centru Apimed na najbolji način prezentira BH proizvodnju i kvalitet BH proizvoda velikom broju turista koji su ove godine u velikom broju u posjeti glavnom gradu BiH, posebno je povećan broj turista iz Kuvajta i Turske. Nakon otvaranja ove poslovnice Nijaz Kadirić je rekao da će ovo biti oskočna daska za daljnja proširenja maloprodajnih mjesta i u drugim dijelovima Kantona Sarajevo.

„Osim toga BBI je mjesto gdje možemo prirodne potencijale naše općine prezentirati i stranim investitorima koji sve više iskazuju interes za ulaganja u proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda. Početkom oktobra kreće i probna proizvodnja prirodnih, cijeđenih sokova i BBI je će biti idealno mjesto za promociju novih proizvoda“ – kazao je Kadirić. Apimed je uzeo učešće i na ovogodišnjem gradačačkom sajmu ”Šljive”, u sklopu prostora Zadružnog saveza BiH. Apimed kao Specijalizirana Zadruga veoma aktivno predstavlja zadružni sektor kao jedna od najupješnijih Zadruga na području BiH. Kako nas je upoznao Nijaz Kadirić, inače koordinator Zadružnog saveza FBiH za USK, on je  na Sajmu imao priliku održi veoma važne razgovore sa predstavnicima Zadružnoga saveza BiH vezano za daljnje aktivnosti Zadružnog saveza na području općine Sanski Most i USK-a. Predviđena je revizija nekoliko zadruga sa područja USK-a koje nisu reaktivirale svoj rad a s ciljem da se imovina takvih zadruga stavi u zadružnu funkciju.

Naime, u procesu završetka stečaja Zemljoradničke zadruge Poljoprom, Apimed je donio odluku o zasadu većih površina sadnicama voća kako bi se dugoročno obezbjedila sirovina za fabriku voćnih sokova Apifrucht u Sanskom Mostu. Apifrucht je novi brend Apimed-a za prirodne voćne sokove. Osim prerade voća, Apimed uvodi investitore koji su spremni da pokrenu izgradnju farmi koza i ovaca. Projekat izgradnje farmi je u početnoj fazi i upotpunosti će zavisiti od završetka stečaja ZZ Poljoprom, jer za ovakav projekat neophodne su veće parcele poljoprivrednog zemljišta. Svi navedeni projekti dobili su punu podršku Zadružnog saveza BiH. Naglašeno je da će Zadružni savez svojim aktivnostima poseban akcenat dati općini Sanski Most koja zahvaljujući projektima Apimed-a prednjači u unapređenju zadružnog sektora, zaštiti i unapređenju zadružne imovine.

KOMENTARI