instant fap

Vijeće donosilo nezakonite odluke

Vijeće donosilo nezakonite odluke

Ko je “kriv” za Fond?

Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine potvrdila kršenje zakona po više osnova.

Agonija oko imenovanja direktora Općinskog komunalnog fonda u Sanskom Mostu traje više od godinu dana. Svjedoci smo brutalnog pokušaja vladajuće većine na čelu sa pravnikom Edvinom Trožićem i nastavnikom tjelesnog odgoja Jasminom Mujačićem da nas sviju uvjere kako je za fond kriv načelnik, opozicija, uposlenici, državni službenici, ptice na grani, ribe u vodi, samo ne njihova pravna ekspertiza i hir. Formirani krivični predmeti a sad i jasan stav ombudsmena govore drugačije.

Zakon se kršio na svakom koraku. Razlog? Imenovanje skupština, nadzornih – upravnih odbora i u konačnici direktora na nezakonit način. Cilj? Dovođenje poslušnih, stranački podobnih direktora za nastavak samo Bog zna kakvih rabota. Jasno je da ako ste na ovakav način postavljeni da niste dovedeni da provodite zakon nego naređenja.

Vijeće je dobilo rok od 30 dana da isprave sve nezakonite radnje. Nadam se da će ovaj put razum prevladati i da će se napokon odblokirati rad fonda u interesu svih, jer kako reče gospodin Mujačić tamo je preko 40 projekata naših građana. U prilogu je i fotografija isječaka iz Nalaza ombudsmena na kojoj i sami možete vidjeti šta je sve prekršeno.

Na kraju više nije pitanje jesu li se donosile nezakonite odluke i ko ih je predlagao ili branio nego ko je u konačnici naručilac istih. Ko stoji iza ovakvog djelovanja.

KOMENTARI