instant fap

Visina snijega 33 centimetra

Visina snijega 33 centimetra

Dnevni događaji i ostale bitne pojave u općini SANSKI MOST u periodu od 16.01. 2017. od 08:00 sati do 17. 01. do 08.00 sati 2017.godine .

Izvještaj je sačinjen na osnovu podataka kojima raspolažu službe koje u svojim redovnim aktivnostima imaju ulogu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

VODOSNABDIJEVANJE : uredno . POŽARI : požara nije bilo .

METEOROLOGIJA : temperatura jutarnja 16. 01. u 8:00 sati iznosila je – 4 C0 , dnevna max – 1 C,0 17.01. u 08:00 sati jutarnja temperatura iznosi – 3 C0, atmosferski pritisak 1000 mb, relativna vlažnost 94 %, vodostaj rijeke Sane 131 cm, temperatura rijeke Sane 5 C0, kritična tačka cm .

PADAVINE : visina snijega 33 cm .

KOMENTARI