instant fap

Vlada FBiH pripremila odluku o novom zaduživanju kod MMF-a

Zaduženje iznosi do SDR 225.466.667 (oko 534.416.876 KM), odnosno dvije trećine od ukupno odobrenih sredstava za BiH u iznosu od SDR 338.200.000 (oko 801.625.314 KM).

Federalna Vlada danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici pripremila Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) koja treba biti usvojena u Parlamentu FBiH, a razmatrana je i Informacija o pomenutom kreditnom zaduženju, Tehnički memorandum o razumijevanju i Pismo namjere.

Zaduženje iznosi do SDR 225.466.667 (oko 534.416.876 KM), odnosno dvije trećine od ukupno odobrenih sredstava za BiH u iznosu od SDR 338.200.000 (oko 801.625.314 KM), koje će se koristiti za podršku Budžetu FBiH u cilju finansiranja budžetskog deficita i unapređenja srednjoročne fiskalne održivosti, očuvanja kontinuiteta aranžmana valutnog odbora, uz istovremeno usvajanje politika za rješavanje fiskalnog debalansa, jačanja finansijskog sektora i provođenje dogovorenih fiskalnih reformi. Rok otplate je pet godina, s grace periodom od tri godine, počev od dana doznačavanja svake tranše (svaka tranša se otplaćuje u osam jednakih kvartalnih rata nakon isteka grace perioda) i promjenjivom kamatnom stopom, koju određuje MMF za SDR (trenutno 1,08 posto godišnje).

Sredstva kredita će se doznačiti Budžetu FBiH u periodu od tri godine u tranšama, od kojih će svaka biti utvrđena i doznačena nakon ocjene MMF-a o uspješnosti provođenja programa, putem kvartalnih pregleda kvantitativnih kriterija izvršenja i strukturnih reformi. Uslov za sklapanje aranžmana s MMF-om je usvajanje rebalansa ovogodišnjeg budžeta i izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH u Parlamentu FBiH. MMF-ov rok za ove poslove je 7. septembar.

Vlada je donijela i Odluku o zaduženju FBiH putem emisije obveznica, u nominalnom iznosu do 20.000.000 KM. Radi se o 20.000 obveznica, s nominalnom vrijednošću jedne obveznice od 1.000 KM i rokom dospijeća od dvije godine. Javni poziv za učestvovanje u ovoj, trećoj emisiji obveznica Federacije, objavljuje se na internet stranicama Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

KOMENTARI