instant fap

Vlada Federacije BiH: Bavili se požarima

Među općim mjerama za zaštitu od požara je zabrana loženja vatre u šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu na udaljenosti od 150 metara od šume.

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu koje su u parlamentarnu proceduru poslane po hitnom postupku, što je bilo neophodno regulisati predloženim dopunama, s obzirom na to da ne postoji zakon o šumama, kojim bi ove mjere bile predviđene.
Provjera znanja

Jednom od izmjena ostavljena je mogućnost da odluku o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti, ukoliko je ona organizovana na nivou kantona ili za više općina u kantonu, donosi nadležni organ kantona. Ustanovljena je obaveza pravnih lica koja upravljaju i gazduju šumama i šumskim zemljištem da osnuju vatrogasnu jedinicu ili službu za gašenje požara, a jednom u tri godine vršiće se obuka i provjera znanja iz oblasti zaštite od požara svih zaposlenih lica.

Kako je saopšteno iz Vlade FBiH, sredstva neophodna za zaštitu od požara će se osigurati iz budžeta FBiH (0,1 posto od ukupnih budžetskih prihoda za tekuću godinu), kantona, općina i grada (0,5 posto). Za društva za osiguranje i druga pravna lica koja se bave osiguranjem imovine pravnih i fizičkih lica propisana je obaveza izdvajanja za zaštitu od požara i vatrogastvo od šest posto iz ukupnih premija neživotnih osiguranja, izuzimajući premiju za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, iz koje će se izdvajati jedan posto od ukupnog iznosa premije za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila.

Federalna Vlada je donijela novu Uredbu o sadržaju, uslovima, načinu programa polaganja ispita u oblasti vatrogastva kojom su, u odnosu na postojeću, određene odredbe precizirane. Data je saglasnost federalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za potpisivanje aneksa 1. ugovora o koncesiji crpljenja mineralne vode na lokalitetu Crni vrh izvorište Kiseljak, općina Tešanj. Aneksom se vrši usklađivanje ugovora o koncesiji sa Zakonom o koncesijama, jer je ugovor potpisan prije donošenja ovog zakona.

Izgradnja cesta

Vlada FBiH je, između ostalog, usvojila izvješće o implementaciji programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2010. godinu za FBiH. Prikupljena su sredstva od 8.400.000 KM i doznačena na namjenski otvoren račun JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Ujedno, donijela je 15 odluka o prenosu okončanih projekata na upravljanje i održavanje implementatorima. Projekti se odnose na izgradnju, modernizaciju, sanaciju ili rekonstrukciju cesta i ulica, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Privatizacija Tuzlanske televizije

Odlučeno je da će se državni kapital, odnosno 41,53 posto kapitala u Tuzlanskoj televiziji d.o.o. Tuzla, privatizirati metodom javne aukcije, a postupak će provesti Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla. Nominalna vrijednost državnog kapitala u ovom preduzeću je 99.730 konvertibilnih maraka, a prema početnom bilansu od 31. decembra 2011. ukupna aktiva mu je iznosila 1.059.847 KM.

KOMENTARI