instant fap

Vozači polaznici ne mogu nabaviti tablicu sa oznakom “P”

Vozači polaznici ne mogu nabaviti tablicu sa oznakom “P”

Zakon o saobraćaju u BiH  propisuje  da su vozači polaznici obavezni imati na automobilu kojim upravljaju  tablicu sa oznakom „P“, sve do isteka dvije godine od datuma kada im je izdana vozačka dozvola.

Svi novi vozači sa ovom zakonskom odredbom su upoznati u Auto školama tokom polaganja vozačkog ispita, ali i putem  medija. Poseban znak ili tablica ima oblik pravougaonika, bijele boje i na njoj je crvenom bojom ispisano slovo „P“ latiničnim pismom, ispod kojeg se upisuje broj vozačke dozvole početnika i izrađena je na magnetnoj podlozi. U sanskoj općini u posljedne dvije godine registrirano je 487 novih vozača. U 2011. godini vozački ispit je položilo 245, a u prošloj godini 242 vozača i oni spadaju u kategoriju takozvanih vozača početnika.
Kako su nas danas informisali iz Policijske stanice Sanski Most, službenici ove stanice su u 2011. godini izdali su 16, a u prošloj godini 30 prekršajnih naloga po osnovu ove zakonske odredbe.Visina novčane kazne za ovaj prekršaj je 40 KM. No, vozači polaznici u sanskoj općini se susreću sa problemom jer trenutno ne mogu nabaviti oznake sa slovom „P“. Naime, poseban znak ili tablica se treba nabavljati  kod ovlaštenog organa, a ne u vlastitoj režiji i znak se ne smije praviti od papira i drugog materijala jer u suprotnom se podliježe prekršajnoj odgovornosti. No, u općini Sanski Most trenutno nema ovlaštenog distributera ovih tablica. Sa ovim problemom su upoznati i u sanskoj Policiji, a komandir Vehbija Huzeirović naglašava da su blagovremeno upoznate i sve nadležne institucije.
„ U posljednja dva mjeseca kontrolom ovih vozača kroz kontakte, te blagovremene i konkretne prijave roditelja, uočili smo da svi nisu u mogućnosti nabaviti važeću oznaku „P“ sa magmetnom podlogom.Sve nadležne institucije, kantonalnu inpekciju i Auto moto društva, smo obavjestili blagovremeno o ovome problemu. S toga u narednom periodu ćemo prema vozačima ići samo sa upozorenjima, a ne sankcijama.

Ovo je ujedno moj apel Auto školama i obrazovnim ustanovama koje vrše osposobljavanje vozača da se pobrinu kako bi se u narednom periodu  adekvatnim putem izvršilo snadbjevanje našeg područja sa ovim oznakama“, kaže Huzeirović.   On  vozačima polaznicima skreće pažnju, a imajući u vidu njihovo vozačko iskustvo, na povećan oprez prilikom učestvovanja u javnom saobraćaju

KOMENTARI