WHO: Šest ključnih načina na koji se COVID-19 prenosi

HomeVijestiGlobus

WHO: Šest ključnih načina na koji se COVID-19 prenosi

Upozorenje iz WHO: Pandemija koronavirusa nije posljednja pandemija

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je informacije o prenošenju COVID-19 dobivenih iz različitih studija.

Ako ste zaraženi, najveća vjerovatnoća je da se to dogodilo direktnim kontaktom sa zaraženom osobom. WHO, međutim, ukazuje i na istraživanja kojima su razmatrani i drugi načini prijenosa.  

Podsećaju da ovaj virus mogu da prenose ne samo oni sa simptomima, već i asimptomatski slučajevi – oni su još opasniji jer često ni ne znaju da su zarazni.

Prijenos direktnim kontaktom nije jedini način širenja koronavrusa. 

Prijenos kontaktom 

Koronavirus može da se prenese direktnim, indirektnim ili bliskim kontaktom (manje od jednog metra razdaljine) sa osobom koja je zaražena, odnosno kapljičnim putem. 

To se može desiti kada neko kihne, kada se zakašlje, dok govori ili pjeva. U tim situacijama u opasnosti ste od zaražavanja ako kapljice dođu do vaših očiju, nosa ili usta. 

Prijenos zračnim putem 

Do prijenosa putem zraka može doći kada se kapljice sa koronavirusom povežu sa aerosolima. To može da se dogodi tokom medicinskih intervencija, tokom kojih se oslobađaju aerosoli, i to u zatvorenom prostoru u kom je ventilacija loša.

Dosad je sprovedeno više različitih istraživanja na ovu temu i tek treba da budu potvrđeni nalazi. Da je ovakav način prijenosa koronavirusa moguć, sugerišu i zaražavanja tokom horskih proba, u restoranima, u fitnes centrima.

Ipak, i drugi načini prijenosa mogu to da objasne. Svakako, i Svjetska zdravstvena organizacija, nakon što već mjesecima na ovakav način prenošenja virusa upozoravaju naučnici širom svijeta,priznala je da se pojavljuju dokazi o prijenosu COVID-19 putem zraka, ali i zatražila dodante dokaze za tako nešto. 

Prijenos preko kontaminiranih površina 

Kapljice koje izbace zaraženi mogu da kontaminiraju i različite površine i predmete. Te površine mogu biti zarazne od nekoliko sati do nekoliko dana, u zavisnosti od temperature, vlažnosti i tipa površine. Ako dotaknete te predmete, a potom nos, usta ili oči, možete da se zarazite. Zato treba prati ruke redovno! 

Ni ovaj način prenošenja nije stopostotno dokazan, ali je velika vjerovatnoća da se ljudi i na ovaj načn inficiraju. 

Prijenos preko fekalija 

RNK koronavirusa je pronađena i u urinu i fekalijama nekih pacijenata. Ipak, nijedno istraživanje nije pokazalo da se neko na ovaj način zarazio. Neke studije su prijavile da je pronađen i u krvnoj plazmi i serumu. 

Prijenos sa trudnice na fetus 

Trenutno ne postoje dokazi da zaražena trudnica može koronavirus da prenese na fetus. Rađena su i istraživanja o prijenosu koronavirusa dojenjem. 

Iako je RNK virusa pronađen u nekim od uzoraka majčinog mlijeka, on nije izolovan. Zbog toga WHO i dalje preporučuje majkama da doje djecu. 

Prijenos sa životinje na čovjeka 

Dosad prikupljeni dokazi pokazuju da je nastanak ovog virusa povezan sa betakoronavirusima koje imaju slijepi miševi, mada se još ne zna kako je od njih došao do ljudi. 

Trenutno se istražuje i mogućnost prijenosa sa čovjeka na druge sisare, poput pasa i mačaka. Ipak, ostaje nejasno da li životinje predstavljaju opasnosti za ljude.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0