instant fap

Za 2.000 firmi oduzet identifikacioni broj

Za 2.000 firmi oduzet identifikacioni broj

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH oduzela je jednom broju obveznika indirektnih poreza identifikacioni broj, a takvih je 2.000 na području BiH. Svaki njihov rad nakon ovoga se smatra nelegalnim.

uio_bih

– Ovdje se radi o obveznicima koji su prestali podnositi PDV prijave, za koje se utvrdi da ne postoje više na toj adresi. Provjerimo u sudu ako su izbrisani iz registra. Ili, za koje se utvrdi da je učestvovao u nekom fiktivnom prometu – pojašnjava nam Ratko Kovačević, portparol UIOBiH.
Dodaje da vijest o oduzimanju identifikacionog broja objavljuju javno.

– Na taj način svi ostali koji posluju, koji su poslovali ili planiraju poslovati s takvima, znaju da su fiktivni, nepostojeći, da su u sukobu sa zakonskim propisima. Takvi ne bi trebali nikako raditi, njima je broj oduzet – govori Kovačević.

Spisak obveznika indirektnih poreza kojima je oduzet identifikacioni broj i kojima je utvrđen prestanak registracije može se naći na službenoj stranici UIOBiH www.uino.gov.ba.

KOMENTARI