instant fap

Zajedno do većeg učešća iseljeništva u domovini

Zajedno do većeg učešća iseljeništva u domovini

Grupacija Naša perspektiva i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH dogovorili su saradnju koja će doprinijeti većem angažmanu iseljeništva u društveno-ekonomskom razvoju naše zemlje.
Preporučujemo

Odnos dijaspore i domovine: Uskoro realizacija novih projekata

Saradnja će podrazumijevati pružanje kvalitetnijih usluga iseljeništvu uključujući informisanje o pravima članova iseljeništva u BiH i zajedničko pružanje podrške ulagačima, obostranu promociju, te saradnju na bilo kojim drugim aktivnostima s ciljem jačanja uloge iseljeništva u društveno-ekonomskom razvoju BiH.

Saradnja

U okviru ovog ministarstva postoji i odsjek za privrednu, obrazovnu, naučnu i kulturnu saradnju, a grupacija Naša perspektiva već 10 godina radi na involviranju iseljeništva u razvoj BiH. U sklopu Grupacije djeluju Biznis centar bh. dijaspore, Globalna razvojna mreža bh. dijaspore, te Biznis forum bh. dijaspore – BHdiaFor koji se svake godine organizira na drugoj lokaciji u BiH.
Preporučujemo

Održan je susret mladih Bosanaca i Hercegovaca u Münchenu

Dokument

– Za sada je ovaj dokument zaista uopćen. Ono što je izvjesno je da će se do kraja godine u saradnji sa Ministarstvom organizirati tri skupa širom BiH putem kojih će se vršiti javne konsultacije vezano za usvajanje Razvojne strategije saradnje sa iseljeništvom. Nakon toga će se raditi na raznim aktivnostima, uglavnom vezanim za izradu politika. Kroz potpisivanje ovog sporazuma očekujemo da će saradnja sa Ministarstvom biti još bolja i da će u konačnici rezultirati povećanim učešćem iseljeništva u razvoj BiH, istakao je Armin Alijagić, predsjednik Grupacije Naša perspektiva, te dodao kako su neposredno prije potpisivanja sporazuma izradili i Vodič o pravima dijaspore.
Preporučujemo

Održan okrugli sto na temu očuvanja jezika, kulture i identiteta u dijaspori

Izrada i potpisivanje Memoranduma podržani su kroz MATRA projekat Jačanje uloge bh. dijaspore u kreiranju politika u Bosni i Hercegovini, koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.

KOMENTARI